Sakārtosim vidi degradējošas būves, lai Rīga top skaistāka!