Lēmumi

Saskaņā ar Būvniecības likuma 21. panta ceturto daļu būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām, tai skaitā mehāniskai stiprībai un stabilitātei, kā arī lietošanas drošībai.

Pašvaldībai nav pienākums rūpēties par citām personām (tai skaitā privātpersonām) piederošiem nekustamā īpašuma objektiem, ieguldīt tajos budžeta līdzekļus, novērst bezdarbības sekas vai atlīdzināt ar šādu objektu tehnisko stāvokli nodarītus zaudējumus un kaitējumi jebkādai personai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments organizē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmumu par ēku sakārtošanu vai nojaukšanu, ja ēka ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi un nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka ir bīstama, piespiedu izpildi ar aizvietotājizpildes palīdzību:

– nodrošinot ēkas nepieejamību, neveicot apsardzi;

– nojaucot ēku;

– demontējot ēkas bīstamās ārējās būvkonstrukcijas.

Aizvietotājizpildes izmaksas piedzen no ēkas īpašnieka.

Tāpat Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments ir tiesīgs izdot administratīvo aktu, uzliekot ēkas īpašniekam pienākumu novērst Rīgas domes saistošajos noteikumos par teritoriju un būvju uzturēšanu, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu norādītos un vizuāli konstatētus ārējā izskata trūkumus, kā to paredz Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 159.2. apakšpunkts. Ēkas ārējā izskata trūkumu konstatācija ir nošķirama no ēkas tehniskā stāvokļa, mehāniskas stiprības un stabilitātes, kā arī lietošanas drošības pārbaudes. Šādas pārbaudes pēc ēkas īpašnieka pasūtījuma veic sertificēts būvinženieris, bet likumā noteiktajos gadījumos – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, pildot būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības valsts kontroles birojs. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta administratīvā akta piespiedu izpilde tiek nodrošināta ar piespiedu naudas palīdzību.

 

Nr Adrese Piederība Lēmuma datums Lēmuma numurs Statuss
1 Alberta 11 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 15.03.2021. DI-21-90-ap Nodots piespiedu izpildei
2 Aleksandra Čaka 34 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 20.06.2023. DI-23-273-ap Lēmuma izpilde procesā
3 Atlantijas 4 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 30.02.2022. DI-22-537-nd Nodots piespiedu izpildei
4 Āžu 16, Duntes 48 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 01.03.2023. DI-23-354-nd Lēmuma izpilde procesā
5 Birzes 9 / Flotes 1 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 04.07.2023. DI-23-1115-nd Lēmuma izpilde procesā
6 Brīvības 88 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 27.02.2019. RD-19-2026-lē Lēmuma izpilde procesā
7 Brīvības 93 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 25.09.2019. RD-19-2614-lē Lēmuma izpilde procesā
8 Brīvības gatve 193 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 21.11.2018. RD-18-1758-lē Lēmuma izpilde procesā
9 Čiekurkalna 1.šķērslīnija 6 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 20.01.2021. RD-21-287-lē Lēmuma izpilde nodota izpildei Īpašuma departamentam
10 Čiekurkalna 8. šķērslīnija 20 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 11.08.2023. DI-23-361-ap Lēmuma izpilde procesā
11 Daugavgrīvas 100 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 24.04.2019. RD-19-2205-lē Lēmuma izpilde procesā
12 Daugavgrīvas 136B Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 31.08.2023. DI-23-1486-nd Lēmuma izpilde procesā
13 Eduarda Smiļģa 21a Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 25.04.2024., DI-24-58-ls Lēmuma izpilde procesā
14 Ērģeļu 2, Kalnciema 3, Daugavgrīvas 4A Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 28.03.2018. RD-18-996-lē Lēmuma izpilde procesā
15 Friča Brīvzemnieka 26 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 16.06.2023. DI-23-1028-nd Lēmuma izpilde procesā
16 Hāpsalas 36 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 17,05,2024., DI-24-63-ls Lēmuma izpilde procesā
17 Ieroču 15 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 15.05.2024., DI-24-62-ls Lēmuma izpilde procesā
18 Kalnciema 2B Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 23.01.2019. RD-19-1953-lē Lēmuma izpilde procesā
19 Krišjāņa Valdemāra 105 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 24.04.2019. RD-19-2206-lē Lēmuma izpilde procesā
20 Kronvalda bulvāris 6 Valsts īpašums 30.05.2024., DI-24-67-ls Lēmuma izpilde procesā
21 Lastādijas 58, Speķa 2 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 06.04.2023. DI-23-585-nd Lēmuma izpilde procesā
22 Lielā 57 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 14.06.2023. RD-23-2662-lē Lēmuma izpilde procesā
23 Lubānas 35, Saikavas 2A Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 19.07.2023. DI-23-1232-nd Lēmuma izpilde procesā
24 Ludzas 26 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 18.10.2023. RD-23-3029-lē Lēmuma izpilde procesā
25 Marijas 6 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 25.04.2018. RD-18-1085-lē Nodots piespiedu izpildei
26 Mazā Juglas 1 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 16.06.2023. DI-23-263-ap Lēmuma izpilde procesā
27 Meiju 2A Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 11.07.2023. DI-23-1154-nd Lēmuma izpilde procesā
28 Meiju 2B Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 11.07.2023. DI-23-1155-nd Lēmuma izpilde procesā
29 Miglas 7A Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 31.08.2023. DI-23-1487-nd Lēmuma izpilde procesā
30 Peitavas 12 Valsts īpašums 21.12.2022. DI-22-1952-nd Lēmuma izpilde procesā
31 Peitavas 7 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 19.09.2018. RD-18-1581-lē Nodots piespiedu izpildei
32 Peitavas 9/11 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 21.11.2018. RD-18-1759-lē Lēmuma izpilde procesā
33 Pērnavas 70 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 19.07.2023. DI-23-1233-nd Lēmuma izpilde procesā
34 Pētersalas 6 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 10.03.2021. RD-21-445-lē Lēmums pieņemts par būvi ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0062 001. Lēmuma izpilde nodota izpildei Īpašuma departamentam
35 Raņķa dambis 14 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 19.12.2018. RD-18-1873-lē Lēmuma izpilde procesā.
36 Spilves 23 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 22.12.2022. DI-22-1957-nd Lēmuma izpilde procesā
37 Tallinas 5/7 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 06.07.2023. DI-23-1131-nd Lēmuma izpilde procesā
38 Tērbatas 7 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 09.10.2020. DI-20-1600-nd Nodots piespiedu izpildei
39 Vienības gatve 71 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 25.07.2023. DI-23-361-ap Lēmuma izpilde procesā
40 Volguntes 16 Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 25.07.2023. DI-23-362-ap Lēmuma izpilde procesā
41 Zemitāna laukums 2a Privātīpašums, t.sk. kopīpašums 18.01.2023. DI-23-25-ap Nodots piespiedu izpildei