Komisija

Vispārējā informācija

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (bij. Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija) klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs
Vladimirs Ozoliņš Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Irīna Miķelsone Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniece
Komisijas locekļi
Ernests Saulītis Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieks
Māris Mežzīle Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Kirils Mihejevs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks būvju uzraudzības un juridiskajos jautājumos
Aļona Pavlova Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītāja
Jeļena Krutikova Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Būvju uzraudzības nodaļas vadītāja
Arta Goldberga Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja
Ingūna Urtāne Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece būvniecības jautājumos
Viesturs Brūzis Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītājs
Aija Meļņikova Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece
Edijs Pelšs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora p.i.
Uldis Rakstiņš Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktors
Daina Cīrule Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja
Edgars Rudzītis Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Māris Demme Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors
Helēna Endriksone Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve
Elita Kalniņa Biedrības “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente
Alija Turlaja Rīgas domes deputāte
Lauris Ērenpreiss Rīgas domes deputāts
Valdis Gavars Rīgas domes deputāts
Valters Bergs Rīgas domes deputāts
Sandris Bergmanis Rīgas domes deputāts
Juris Radzevičs Rīgas domes deputāts
Miroslavs Mitrofanovs Rīgas domes deputāts
Viesturs Zeps Rīgas domes deputāts
Komisijas sekretārs
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Būvju uzraudzības nodaļas/ Līdzfinasējuma administrēšanas nodaļas projektu vadītājs – jurists

 

Komisijas sēžu darba kārtība un lēmumi

01.03.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
02.02.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
19.01.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde