Komisija

Vispārējā informācija

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs
Rihards Rusins Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Irīna Miķelsone Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniece
Komisijas locekļi
Leonards Dubkevičs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks
Ernests Saulītis Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieks
Marika Treija Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece
Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks
Kirils Mihejevs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs
Ilona Pētersone Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītāja
Jeļena Krutikova Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Būvju uzraudzības nodaļas vadītāja
Arta Goldberga Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja
Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs
Viesturs Brūzis Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
Aija Meļņikova Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietniece
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors
Edgars Rudzītis Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes priekšnieks
Rita Mūsiņa Rīgas domes Administratīvās inspekcijas vadītāja
Uldis Rakstiņš Rīgas domes Finanšu departamenta direktors
Ilmārs Ziedonis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks
Māris Demme Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors
Helēna Endriksone Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve
Elita Kalniņa Biedrības “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente
Antoņina Ņenaševa Rīgas domes deputāte
Lauris Ērenpreiss Rīgas domes deputāts
Valdis Gavars Rīgas domes deputāts
Valters Bergs Rīgas domes deputāts
Romāns Mežeckis Rīgas domes deputāts
Oļegs Burovs Rīgas domes deputāts
Miroslavs Mitrofanovs Rīgas domes deputāts
Komisijas sekretāri
Aivars Bergmanis Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas projektu vadītājs – jurists

 

Komisijas sēžu darba kārtība un lēmumi

22.10.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
01.10.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
24.09.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
20.08.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
30.07.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
09.07.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
04.06.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
28.05.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
14.05.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
30.04.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
23.04.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
16.04.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
26.03.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
19.03.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
26.02.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
19.02.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
29.01.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
15.01.2021
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde