Komisija

Vispārējā informācija

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (iestādes iepriekšējs nosaukums – Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija) ir koleģiālā iestādē, kuras sastāvā darbojas Rīgas domes deputāti, Rīgas valstspilsētas pašvaldības un tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonas, kā arī biedrību pārstāvji. Komisija, tai skaitā, klasificē vidi degradējošas ēkas un atzīst zemes vienības vai to daļas par tādām,  kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Šādi klasificēti vai atzīti nekustamie īpašumi ir paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (likme 3%) objekti. Tāpat Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos komisija izskata vidi degradējošu ēku īpašnieku lūgumus apturēt klasificēšanas lēmumus saistībā ar dokumentāli pamatotu gatavību novērst vidi degradējošas pazīmes, kā arī atcelt klasificēšanas lēmumu, ja iekārtotajā būvlaukumā ir uzsākti ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotie būvdarbi ar mērķi novērst vidi degradējošas pazīmes.

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs
Vladimirs Ozoliņš Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Irīna Miķelsone Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniece
Komisijas locekļi
Ernests Saulītis Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieks
Māris Mežzīle Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Kirils Mihejevs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks būvju uzraudzības un juridiskajos jautājumos
Aļona Pavlova Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītāja
Jeļena Krutikova Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Būvju uzraudzības nodaļas vadītāja
Arta Goldberga Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja
Ingūna Urtāne Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece būvniecības jautājumos
Viesturs Brūzis Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītājs
Aija Meļņikova Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes vadītāja vietniece
Edijs Pelšs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora p.i.
Uldis Rakstiņš Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktors
Inese Zemarāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas Specializēto procesu nodrošinājuma sektora vadītāja
Edgars Rudzītis Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Māris Demme Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors
Helēna Endriksone Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve
Elita Kalniņa Biedrības “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente
Alija Turlaja Rīgas domes deputāte
Lauris Ērenpreiss Rīgas domes deputāts
Valdis Gavars Rīgas domes deputāts
Valters Bergs Rīgas domes deputāts
Sandris Bergmanis Rīgas domes deputāts
Juris Radzevičs Rīgas domes deputāts
Miroslavs Mitrofanovs Rīgas domes deputāts
Viesturs Zeps Rīgas domes deputāts

 

Komisijas sēžu darba kārtība un lēmumi

14.06.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
24.05.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
26.04.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
05.04.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
01.03.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
02.02.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
19.01.2024
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde