Komisija

Vispārējā informācija

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (bij. Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija) klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs
Vladimirs Ozoliņš Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Irīna Miķelsone Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniece
Komisijas locekļi
Ernests Saulītis Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieks
Māris Mežzīle Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Kirils Mihejevs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks būvju uzraudzības un juridiskajos jautājumos
Sabīna Avdjuhina Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītāja
Jeļena Krutikova Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Būvju uzraudzības nodaļas vadītāja
Arta Goldberga Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja
Ingūna Urtāne Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece būvniecības jautājumos
Viesturs Brūzis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājs
Aija Meļņikova Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece
Edijs Pelšs Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p.i.
Uldis Rakstiņš Rīgas domes Finanšu departamenta direktors
Daina Cīrule Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja
Edgars Rudzītis Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes priekšnieks
Kristīne Nusberga Rīgas domes Administratīvās inspekcijas vadītājas p.i.
Māris Demme Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors
Helēna Endriksone Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve
Elita Kalniņa Biedrības “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente
Alija Turlaja Rīgas domes deputāte
Lauris Ērenpreiss Rīgas domes deputāts
Valdis Gavars Rīgas domes deputāts
Valters Bergs Rīgas domes deputāts
Sandris Bergmanis Rīgas domes deputāts
Juris Radzevičs Rīgas domes deputāts
Miroslavs Mitrofanovs Rīgas domes deputāts
Viesturs Zeps Rīgas domes deputāts
Komisijas sekretārs
Klinta Siliņa
Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas projektu vadītāja – juriste

 

Komisijas sēžu darba kārtība un lēmumi

25.08.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
07.07.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
16.06.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
19.05.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
14.04.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
24.03.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
10.03.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
24.02.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
03.02.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde
13.01.2023
Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas sēde