Komisija

Vispārējā informācija

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

 

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs
Rihards Rusins Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Boriss Maizenbergs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieks
Komisijas locekļi
Leonards Dubkevičs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks
Ernests Saulītis Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka vietnieks
Marika Treija Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece
Irīna Miķelsone Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece
Arnita Onckule Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja
Kirils Mihejevs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītājs – jurists
Arta Goldberga Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja
Inguss Vircavs Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs
Viesturs Brūzis Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
Aija Meļņikova Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietniece
Anatolijs Aļeksejenko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors
Dmitrijs Pavlovs Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors
Valērijs Koķis Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektors
Sergejs Hristoļubovs Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
Raimonds Nitišs Rīgas pašvaldības policijas Vadības grupas galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valstu un pašvaldību iestādēm
Uldis Rakstiņš Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks
Ilmārs Ziedonis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks
Rīgas domes Administratīvās inspekcijas vadītājs
Dace Cebule Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektore
Māris Demme Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors
Helēna Endriksone Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve
Ronalds Lūsis Biedrības “Latvijas Restauratoru biedrība” pārstāvis
Artūrs Hroļenko Rīgas domes deputāts
Andris Bačkurs​ Rīgas domes deputāts
Marija Balcere Rīgas domes deputāte
Ieva Holma Rīgas domes deputāte
Uģis Rotbergs​ Rīgas domes deputāts
Vita Jermoloviča Rīgas domes deputāte
Valērijs Petrovs Rīgas domes deputāts
Komisijas sekretārs
Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes darbinieks

 

Komisijas sēžu darba kārtība un lēmumi

29.11.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
08.11.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
20.09.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
23.08.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
24.05.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
26.04.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
12.04.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
22.03.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
06.03.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
01.03.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
15.02.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
25.01.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
11.01.2019
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde