Komisija

Vispārējā informācija

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai.

 

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs
Rihards Rusins Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieks – Būvniecības pārvaldes priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Boriss Maizenbergs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieks
Komisijas locekļi
Leonards Dubkevičs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks
Ernests Saulītis Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora vietnieka Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka p.i.
Marika Treija Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece
Irīna Miķelsone Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece
Kirils Mihejevs Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs
Ilona Pētersone Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas vadītāja
Jeļena Krutikova Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Būvju uzraudzības nodaļas vadītāja
Arta Goldberga Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja
Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs
Viesturs Brūzis Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
Aija Meļņikova Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietniece
Anatolijs Aļeksejenko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors
Dmitrijs Pavlovs Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors
Valērijs Koķis Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektors
Sergejs Hristoļubovs Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
Edgars Rudzītis Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes priekšnieks
Rita Mūsiņa Rīgas domes Administratīvās inspekcijas vadītāja
Uldis Rakstiņš Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks
Ilmārs Ziedonis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks
Dace Cebule Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektore
Māris Demme Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktors
Helēna Endriksone Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve
Ronalds Lūsis Biedrības “Latvijas Restauratoru biedrība” pārstāvis
Komisijas sekretārs
Aivars Bergmanis Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas projektu vadītājs – jurists

 

Komisijas sēžu darba kārtība un lēmumi

27.11.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
06.11.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
23.10.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
09.10.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
25.09.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
11.09.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
07.08.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
10.07.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
12.06.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
15.05.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
24.04.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
06.04.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
13.03.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
21.02.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde
17.01.2020
Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijas sēde