Statistika

Sakārtoto objektu dinamika

 

sakārtoti objekti 2019.gadā

Objektu sadalījums pēc īpašuma klasifikācijas

 

Objektu sadalijums pec ipasuma klasifikacijas

Objektu sadalījums pēc īpašuma klasifikācijas

 

Objektu sadalijums pec ipasuma piederibas