Jaunumi

22. novembris, 2014

Zolitūdes traģēdijas vieta ēkas īpašniekiem būs jāsakopj divu mēnešu laikā

Lai novērstu apkārtējās vides degradāciju, Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisijā šodien panākta vienošanās ar Zolitūdē sagruvušā lielveikala „Maxima” ēkas īpašniekiem, ka virszemes daļā esošo drupu un bīstamo konstrukciju demontāža jāveic ne vēlāk kā divu mēnešu laikā kopš brīža, kad Valsts policija traģēdijas vietu nodos īpašnieku valdījumā.  

 

Valsts policija drupas Priedaines ielā 20 varētu nodot īpašnieku valdījumā laikā no 14. līdz 21.jūlijam.

 

Ēkas īpašniekiem nekavējoties, vienlaikus ar esošā policijas žoga demontāžu, būs jānodrošina ēkas teritorijas norobežošana, lai novērstu iespējamo apdraudējumu sabiedriskajai drošībai. Ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā īpašniekiem būs jāizstrādā darba veikšanas projekts drupu demontāžai un izvešanai un jāsāk ēkas virszemes daļas atlikušo konstrukciju demontāža.

 

 

Sagruvušās būves demontāža, izvešana un teritorijas sakārtošana veicama ne vēlāk kā divu mēnešu laikā. Ēkas īpašnieku – SIA „Tineo" un SIA „Homburg Zolitude" – pilnvarotie pārstāvji šiem termiņiem piekritusi, tomēr pašvaldība norāda – ja kāda no darbībām noteiktajā laikā netiks izpildīta, Rīgas domes Īpašuma departaments sagatavos Rīgas domes lēmuma projektu par nekustamā īpašuma piespiedu sakārtošanu.

 

Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē šodien piedalījās arī Zolitūdes traģēdijā cietušo pārstāvji, kuri pauda vēlmi, lai nojaukts tiktu viss komplekss, tajā skaitā arī daudzstāvu dzīvojamā ēka pie sabrukušā veikala. Par to pagaidām netiek lemts. Rīgas pilsētas būvvalde par daudzstāvu ēku pieprasīs papildu tehniskās ekspertīzes slēdzienu. 

 

 

Jau ziņojām, ka, ņemot vērā, ka Valsts policijas plānotie izmeklēšanas eksperimenti Zolitūdes traģēdijas vietā ir noslēgušies un nedēļas vai divu laikā izmeklētāji veikala drupas atdos apsaimniekotājiem, Rīgas pašvaldība apņēmusies panākt, ka sagruvušais lielveikals tiks nojaukts jau līdz oktobrim vai novembrim. Rīgas dome uzmanīgi seko līdzi izmeklēšanas procesam, jo ļoti daudzi iedzīvotāji pašvaldībā prasa, cik ilgi grausts tur vēl atradīsies.

 

Patlaban veikala drupas klasificētas kā A kategorijas grausts, kas vērtējams kā vidi degradējošs un bīstams apkārtējai sabiedrībai. 

 

Valsts policija ekspertu atzinumus Zolitūdes traģēdijas lietā gaida uz rudens pusi, kad arī varētu lemt par atbildīgo saukšanu pie kriminālatbildības.

 

Zolitūdes traģēdijā sagruvušā veikala Maxima ēkas konstrukciju demontāžas projekts tās īpašniekiem – SIA Tineo un SIA Homburg Zolitude – jāizstrādā tuvāko trīs nedēļu laikā, bet darbi jāpaveic divu mēnešu laikā. To piektdien, 4. Jūlijā, nolēma Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

 

Komisija arī izteica priekšlikumu klasificēt sagruvušo lielveikala daļu kā graustu, piešķirot ēkai A kategoriju kā bīstamai, vidi degradējošai būvei. Pagaidām ēkai netiek piemērota paaugstināta nodokļa likme, ņemot vērā, ka īpašnieku rīcībā sagruvusī ēka vēl nav nodota.

 

Rīgas pilsētas būvvalde plāno pasūtīt arī ekspertīzi teritorijā esošajai dzīvojamajai mājai un tirdzniecības centra atlikušajām daļām, kurā ietilpst pazemes sadaļa. Savukārt kopīpašniekiem vienlaikus ar žogu demontāžu, ir jāizpilda Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums un jānorobežo ēkas teritorija, lai novērstu iespējamo apdraudējumu sabiedriskajai drošībai.

 

Tāpat ēkas īpašniekiem ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā jāizstrādā darba veikšanas projekts ēkas virszemes daļas atlikušo konstrukciju demontāžai un izvešanai, projektā iekļaujot arī detalizētu darba drošības pasākumu kompleksu. Projekta izstrādātājiem jāsadarbojas ar būvvaldes konstruktoru un jāuzsāk ēkas virszemes daļas atlikušo konstrukcijas demontāža. Darbam jābūt pabeigtam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā. Ja šie noteikumi netiks ievēroti, pašvaldība veiks īpašuma piespiedu sakopšanu.

 

 

Baiba Gailīte, 

Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja