Jaunumi

16. aprīlis, 2021

Virzīs jaunus noteikumus par pašvaldības atbalstu sakrālā mantojuma saglabāšanai Rīgas pilsētā

Piektdien, 16. aprīlī, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē tika atbalstīts pašvaldības saistošo noteikumu “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā” projekts.

 

Jaunie saistošie noteikumi turpmāk noteiks kārtību, kādā pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu, tajā skaitā dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu saglabāšanai, ja sakrālais objekts ir pieejams sabiedrības apskatei tā īpašnieka vai valdītāja noteiktajā kārtībā un atbilst vismaz vienam no noteikumos norādītajiem kritērijiem. Sakrālais objekts ir valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras piemineklis, vai ir uzbūvēts līdz 1940. gadam un atrodas vienā no norādītajām teritorijām – valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā; Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā; valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.

 

Stājoties spēkā izstrādātajiem noteikumiem pašvaldība konkursa kārtībā varēs piešķirt finanšu līdzekļus, lai atbalstītu sakrālā objekta saglabāšanai iesniegtā projekta īstenošanu. Finansējuma intensitāte ir paredzēta 100 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas konkursa nolikumā paredzētiem būvniecības darbiem. Savukārt, līdzfinansējuma intensitāte ir noteikta līdz 50 % no sakrālā objekta būvprojekta (tajā skaitā izpēte, eksperta slēdziena, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu dokumentācijas izstrādes) izdevumiem.

 

Pašvaldības atbalsts sakrālā objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevarēs pārsniegt 100 000 eiro. Savukārt līdzfinansējuma apmērs vienam projektam nevarēs pārsniegt 5000 eiro.

 

Konkursā pieteiktos projektus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pamatojoties uz apstiprināto konkursa nolikumu. Plašāka informācija par konkursu pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā būs publicēta tīmekļa vietnē https://atjauno.riga.lv/ .

 

Saistošie noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumu. Noteikumi stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Rīgas domē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde