Jaunumi

22. novembris, 2014

Vienojas par vairāku Rīgas graustu piespiedu sakārtošanu

Rīgas domes deputāti 24.septembra domes sēdē vienojās par vairāku pilsētas teritorijā esošu nekustamo īpašumu sakārtošanu, piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu.  

 

 

Ēku Brīvības ielā 78A, kas klasificēta kā paaugstinātas bīstamības A kategorijas grausts, būs jānojauc ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā kopš domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, īpašniekam trīs mēnešu laikā sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju objekta nojaukšanai un saskaņojot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI). Ja uzdotais netiks izpildīts, Rīgas dome būs tiesīga veikt objekta nojaukšanu piespiedu kārtā.

 

 

Jau ziņots, ka nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 78A ir 1111 kvadrātmetrus liela platība un tajā atrodas divstāvu arhīva ēka. Īpašuma tiesības jau kopš 2000.gada 25.maija ir reģistrētas uz SIA "Vg Beheer Latvia" vārda. Ēka netiek izmantota, tai vietām nav jumta seguma, bet pārējā jumta seguma daļa ir bojāta, kā rezultātā intensīvi tiek bojāti būves konstruktīvie elementi. Atsevišķi būvelementi var nokrist uz ielas vai iekšpagalma, kas ir brīvi pieejams, ēkas fasāde, kas vērsta pret ielu, apsegta tikai ar dekoratīvo pārsegu.

 

Piespiedu sakārtošana lemta arī nekustamajam īpašumam Kapteiņu ielā 2. Kā apsekošanā konstatēja Īpašuma departamenta darbinieki, šajā teritorijā esošās ēkas lielākā daļa ir sadegusi, tai nav jumtu veidojošās konstrukcijas, kā arī ēkas pārsegumi ir iebrukuši, tādējādi ilgtermiņā zūdot ēkas telpiskajai noturībai.

 

Tāpat piespiedu sakārtošana lemta nekustamajam īpašumam Hospitāļu ielā 55, īpašniekam paredzot divu nedēļu laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās, veikt ēkas norobežošanu, nodrošinot tās nepieejamību, un četru mēnešu laikā sagatavot nepieciešamo dokumentāciju ēkas nojaukšanai, saskaņojot to ar būvvaldi un VKPAI. Ēka būs jānojauc piecu mēnešu laikā kopš domes lēmuma stāšanās spēkā. Ja uzdotais netiks izpildīts, Rīgas dome būs tiesīga veikt objekta nojaukšanu piespiedu kārtā, līdzekļus piedzenot no īpašnieka.

 

Arī nekustamajam īpašumam Flotes ielā 4 lemta sakārtošana. Īpašums bijis ilgstoši pakļauts nelabvēlīgo ārējo laikapstākļu iedarbībai, līdz šim nav pilnīgi veikti tā sakārtošanas darbi. Atsevišķām apkārtējā teritorijā esošām būvēm būs jāveic demontāža. Šos darbus jāveic zemes nomniekiem – SIA "EU Zeme".

 

 

Ziņu aģentūra „LETA