Jaunumi

14. marts, 2016

Uzdod piespiedu kārtā sakārtot graustus Katrīnas ielā

Piespiedu kārtā SIA “Grupo Lar Real Estate Latvia” uzdos sakārtot tai piederošus graustus Rīgā, Katrīnas ielā 1, šodien vienojās Rīgas domes Īpašuma komitejas deputāti.  

 

Sertificēts būvinženieris Antons Lešinskis ir apsekojis minētās būves un secinājis, ka to kopējais stāvoklis raksturojams kā avārijas – to stāvoklis neatbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, tāpēc turpmākā būvju izmantošana nav ieteicama. Būvju tehniskais stāvoklis apdraud trešo personu veselības un dzīvības apdraudējumu.

 

Pašvaldība tās iesaka vai nu nojaukt, vai sakārtot.

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija apstiprinājusi, ka neiebilst pret būvju nojaukšanu.

 

Īpašniece februārī informēja Īpašuma departamenta pārstāvjus, ka tiek izstrādāts tehniskais projekts būvju nojaukšanai un plānots līdz marta vidum noslēgt būvju logus un durvis, izcirst teritorijā augošos krūmus, līdz 20.martam novākt teritorijā atrodošos atkritumus un būvgružus, līdz 25.martam nojaukt teritorijā esošo nelikumīgo garāžas ēku, bet 2016.gada jūnijā sākt būvju nojaukšanu.

 

Papildus īpašniece vēstulē norādīja, ka ir sākts darbs pie jaunu tramvaja kontakttīklu balstu projektēšanas un ierīkošanas būvju teritorijā.

 

Ar Rīgas domes lēmumu tiks uzdots SIA "Grupo Lar Real Estate Latvia" nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt būvju norobežošanu, lai nodrošinātu to nepieejamību. Četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas uzdots izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būvju sakārtošanai un saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī sākt būvju sakārtošanas darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Būvju sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Ja noteiktajā termiņā netiks izpildīti minētie darbi, Rīgas domes Īpašuma departamentam būs jānodrošina lēmuma piespiedu izpilde, veicot būvju sakārtošanas darbus tādā apmērā, lai novērstu bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai. Tos finansēs pašvaldība, pēcāk piedzenot iztērētos līdzekļus no īpašnieces.

 

Veicot lēmuma piespiedu izpildi, sabiedriskā transporta kontakttīkla pārveides projekta realizēšanas izdevumus segs no pašvaldības līdzekļiem atbilstoši Īpašuma departamenta iesniegtajiem finansējuma pieprasījumiem, bet nepārsniedzot 30 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Par šo jautājumu vēl būs jālemj deputātiem Rīgas domes sēdē.

 

 

Ziņu aģentūra "Leta"