Jaunumi

06. novembris, 2015

Turpinās Rīgas Austrumu vidusskolas ēkas rekonstrukcija

Ceturtdien, 5.novembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, kopā ar skolas vadību, skolotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem iepazinās ar rekonstrukcijas darbu gaitu jaunizveidotajā Rīgas Austrumu vidusskolā, Viļānu ielā 13.  

 

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs: „Esmu gandarīts par tik īsā laika posmā paveiktajiem darbiem. Būvdarbu apskates laikā nolēmām, ka papildus jau ieplānotajiem darbiem ir nepieciešams veikt virtuves bloka un ēdamzāles, kā arī mājturības kabinetu remontu. Lai šos būvdarbus varētu pabeigt reizē ar ieplānoto ēkas renovāciju, uzdodu Īpašuma departamentam pēc iespējas ātrāk izsludināt nepieciešamo konkursu un paredzēt finansējumu nākamā gada pašvaldības investīcijās.”

 

Rīgas Austrumu vidusskola izveidota šā gada rudenī, reorganizējot Rīgas 24. pamatskolu un Rīgas 32. vidusskolu.  Remontdarbu laikā mācību process norit divu citu  skolu ēkās Ogres ielā 9 un A.Čaka ielā 139. 

 

„Šobrīd jaunizveidotajā Rīgas Austrumu vidusskolas ēkā uzsākti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, kurā kopumā šogad tiks apgūti 820 tūkstoši eiro liels finansējums. Darbi turpināsies arī nākamgad, kad ir plānots veikt ēkas fasādes siltināšanas un teritorijas labiekārtošanas darbus. Apkārtesošā skolas teritorija paplašināsies, jo pašvaldība ir iegādājusies savā īpašumā 2000 km2 lielu zemes gabalu. Teritorija ir iežogota un uz žoga taps ielu mākslinieka Rudens mākslinieciskais grafiti gleznojums. Skolas teritorija tiks apzaļumota un tajā būs tribīnes un dažāda veida brīvā laika pavadīšanas aktivitātes – āra dambretes un twister spēle,” informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. 

 

Vasarā skolai tika atjaunota sporta zāle ar ģērbtuvēm, tualetēm un dušas telpām, kas atrodas atsevišķā korpusā. Ir iegādāts jauns sporta spēļu inventārs un nepieciešamais aprīkojums.  

 

Šoziem skolas ēkā notiks aktīvi būvniecības darbi – tiks siltināta fasāde un jumts, pēc kā tā iegūs arī jaunu krāsojumu. Telpas tiks pārplānotas un pilnībā atjaunotas. Ēkā nomainīs ūdens, kanalizācijas un citus inženiertīklus. Viss skolas interjers tiks veidots kā vienots ansamblis un tajā dominēs četras krāsas. 

 

Skolā tiks nodrošinātas vides pieejamības prasības. Skola īsteno logopēdisko programmu, tādēļ telpas tiks pārplānotas, lai veiksmīgāk realizētu šo programmu. Vienā skolas spārnā otrajā un trešajā stāvā tiks izvietotas speciālas logopēdiskās klases, bet skolas augšējā stāvā būs telpas individuālām logopēdijas nodarbībām. 

 

 

Ilze Krūkle, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja