Jaunumi

22. novembris, 2014

Trīs vēsturisku noliktavu graustus Vecrīgā sāk pārbūvēt par dzīvojamajiem namiem

Vecrīgā, Miesnieku ielā 13, 15 un 17, šovasar sākušies rekonstrukcijas darbi, kuru laikā trīs vēsturiskās noliktavu ēkas iecerēts pārbūvēt par dzīvojamām ēkām ar sabiedrisko funkciju ēku pirmajos stāvos.  

 

Trīs vēsturisku noliktavu graustus Vecrīgā sāk pārbūvēt par dzīvojamajiem namiem Vecrīgā, Miesnieku ielā 13, 15 un 17, šovasar sākušies rekonstrukcijas darbi, kuru laikā trīs vēsturiskās noliktavu ēkas iecerēts pārbūvēt par dzīvojamām ēkām ar sabiedrisko funkciju ēku pirmajos stāvos.

 

Būvniecības iecere Rīgas domē apstiprināta jau pirms diviem gadiem.

 

 

Nekustamais īpašums Miesnieku ielā 13 sastāv no trim zemesgabaliem kopumā 875 kvadrātmetru platībā, uz tā atrodas divas noliktavas ar jumta izbūvi, kā arī viena noliktavas ēkas. Kopš 2010.gada nogales īpašumus iegādājusies SIA "Luxury Living Latvia".

 

Rīgas austrumu izpilddirekcija 2011.gadā bija ierosinājusi administratīvo lietvedību par ēku nesakopšanu, uz ko īpašnieks paskaidroja, ka tuvākajā laikā paredzami rekonstrukcijas darbi, bet, tā kā ēkas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi un atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, to rekonstrukcija prasīs "zināmu laiku".

 

Ņemot vērā ēku tehnisko un vizuālo stāvokli, Rīgas domes Īpašuma departaments 2012.gada aprīlī ēkas klasificēja kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves. Ēku īpašnieki šo administratīvo aktu mēģināja apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam, taču viņš Īpašuma departamenta izdoto administratīvo aktu atstājis negrozītu.

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Rīgas reģionālās nodaļa šā gada janvārī pašvaldībā vērsās ar atzinumu, ka atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām atsevišķu Rīgas pilsētā esošu kultūras pieminekļu aizsardzības stāvoklis ir neapmierinošs, tostarp arī kultūras piemineklis ar valsts "Dzīvojamo ēku un noliktavu komplekss ar bīskapa pils paliekām", Miesnieku ielā 13, 15 un 17, ilgstoši netiek uzturēts un nolietotā pagaidu jumta seguma dēļ pakļauts nokrišņu negatīvai ietekmei.

 

Šā gada 29.jūnijā vēsturisko būvju īpašnieks savā pašvaldību informēja, ka beidzot ir sākta ēku rekonstrukciju saskaņā ar šā gada janvārī Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēto projektu. Būvatļauja dzīvojamo ēku ar komercplatībām rekonstrukcijai saņemta šā gada martā. Īpašuma departamenta speciālisti, apsekojot īpašumu 1.jūlijā, pārliecinājušies, ka objektā jau notiek būvdarbi.

 

Kā ziņots, saskaņā ar SIA "Projektēšanas birojs "Arhis"" ieceri ēkas tiks pārbūvētas, saglabājot vēsturiskās fasādes un ārsienas, izveidojot ēkās 12 dzīvokļus. Pirmajā stāvā taps telpas ar sabiedrisko funkciju, piemēram, veikali un restorāns, kurā būtu publiski apskatāmi 13.gadsimta un 14.gadsimta mūru fragmenti.

 

 

Centrālā ēka Miesnieku ielā 15 ir īsāka, līdz ar to ēku aizmugures daļā veidojas iekšpagalms, kurš patlaban ir publiski nepieejams un aizbērts ar būvgružiem. Iecerēts šo pagalmu izveidot publiski pieejamu, tādēļ ēkas Miesnieku ielā 15 pirmajā stāvā varētu būt publiski pieejams foajē, caur kuru varētu nokļūt iekšpagalmā, bet ēkas iemītnieki caur to nokļūtu uz kāpnēm līdz saviem dzīvokļiem, skaidroja projekta autori.

 

Tāpat iecerēts labiekārtot un padarīt publiski pieejamu ārtelpu starp ēku aizmugures fasādēm un Anglikāņu baznīcu, izvietojot tur apstādījumus un bērnu rotaļu laukumu. Savukārt ēkas Miesnieku ielā 17 aizmugurējā fasāde, kas vērsta pret Anglikāņu baznīcu, ir uzbūvēta 1990.gadā, un tās vēsturiskais nozīmīgums ir zudis, tāpēc to iecerēts veidot no stikla.

 

SIA "Latio" veiktais ietekmes uz vidi novērtējums liecina, ka ēku plānotā izmantošanas maiņa uz dzīvojamo apbūvi ir piemērota konkrētai vietai un ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs apkārtējās vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus un blakus esošo īpašumu vērtību, jo paredz degradēta apbūves fragmenta Vecrīgā un tam piegulošo teritoriju sakārtošanu.

 

Ēkas Miesnieku ielā būvētas 13.gadsimtā un vienmēr izmantotas kā noliktavas, izņemot centrālo ēkuMiesnieku ielā 15, kura sākotnēji būvēta kā dzīvojamā ēka, bet vēlāk pārveidota par noliktavu.

 

"1975.gadā šīs ēkas izdega, un no tām saglabājušās tikai ārsienas. 1990.gadā poļu restauratori veica ēku pārbūvi, tajā laikā tika atklāti daudzi vēsturiski 13.gadsimta, 14.gadsimta un 15.gadsimta mūru un sienu fragmenti. Visvairāk to saglabājies pagrabstāvā un pirmajā stāvā, augstākos stāvos ir jaunāki vēstures uzslāņojumi," iepriekš skaidroja SIA "Projektēšanas birojs "Arhis"" pārstāvis Raimonds Saulītis.

 

 

Ziņu aģentūra LETA