Jaunumi

18. jūnijs, 2021

Šogad ar pašvaldības līdzfinansējumu dažāda mēroga atjaunošanas projektus īstenos 89 kultūrvēsturiskā būvmanojuma namos

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija ir pabeigusi 2021.gadā realizējamo projektu vērtēšanu pašvaldības līdzfinansējuma programmā kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai. Kopā šogad pašvaldības līdzfinansējums būs pieejams 89 ēku atjaunošanai.

 

Mazajā programmā, ar kuras atbalstu namīpašniekiem ir iespēja restaurēt ēku logus, durvis, ārdurvis un dažādas ēkas koku detaļas, ir apstiprināti 21 projekti. Lielajā programmā komisija atbalstīja 68 projektu īstenošanu, kuros namīpašniekiem būs iespēja atjaunot vēsturisko ēku fasādi, jumtu vai restaurēt visus logus. Kopsummā vēsturisko ēku projektu līdzfinansēšanai pašvaldības 2021.gada budžetā ir sadalīti gandrīz 1, 3 miljoni eiro.

 

Šogad ar pašvaldības atbalstu tiks atjaunotas deviņas koka ēkas un 22 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Konkursā pieteiktie 27 nami ir ar valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusu. Senākā atbalstītā ēka šogad ir 1450. gadā būvētā ēka Vecpilsētas ielā 10, Rīgā.

 

Projekti namīpašniekiem būs jāīsteno līdz šī gada 15.novembrim. Pašvaldība līdzfinansējumu namīpašniekam izmaksās tikai pēc konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no namīpašnieka puses.

 

Jau sesto gadu Rīgas pašvaldība konkursa kārtībā īsteno līdzfinansējuma programmu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai. Ja 2016.gadā namu īpašnieki ar pašvaldības līdzfinansējumu atjaunoja 38 ēkas, tad pagājušajā gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu dažāda mēroga projekti tika īstenoti 75 kultūrvēsturiskā būvmantojuma ēkās.

 

Informācija par programmu ir pieejama https://atjauno.riga.lv

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde