Jaunumi

04. septembris, 2015

Šodien Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (SC) tiksies ar Lietuvas uzņēmuma “Maxima” akcionāriem, lai pārrunātu īpašumu Zolitūdes traģēdijas vietā, Rīgā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Iecerēts, ka “Maxima” grupas uzņēmums SIA “Tineo” pašvaldības īpašumā nodos tam piederošā īpašuma Priedaines ielā 20 domājamās daļas.  

 

 

Kā pastāstīja Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, departaments iepriekš abiem īpašuma Priedaines ielā 20 kopīpašniekiem – SIA "Tineo" un SIA "Homburg

 

Zolitude" – bija nosūtījis vēstuli, kurā piedāvāja īpašumu maiņas darījumu. 23.jūlijā tika saņemta vēstule no SIA "Tineo", kam pieder 70% domājamo daļu no Zolitūdes traģēdijas vietā, Priedaines ielā 20, esošā īpašuma – autostāvvietas laukums, neliela telpa apakšzemes autostāvvietā un teritorija, kurā iepriekš atradās lielveikals. Vēstulē sabiedrība izteica piedāvājumu pašvaldībai atdāvināt tiem piederošās daļas memoriāla izveidei traģēdijas upuru piemiņai.
Īpašuma departaments ir izvērtējis plānotā darījuma juridiskos aspektus, un šodien ārkārtas domes sēdē, kas plānota plkst.14, tiks skatīts jautājums par dāvinājuma pieņemšanu, pastāstīja Burovs.

 

Pēc šīs vienošanās Īpašuma departaments kļūs par jauniegūtā īpašuma Priedaines ielā 20 valdītāju. Tikmēr atlikušie 30% domājamo daļu joprojām pieder SIA "Homburg Zolitude". Pašvaldība plāno meklēt veidus, kā vienoties ar "Homburg Zolitude" par visa īpašuma iegūšanu.
Burovs skaidroja, ka pēc dāvinājuma pieņemšanas Īpašuma departamentam un SIA "Homburg Zolitude" teritorijas Priedaines ielā 20 attīstīšanas jautājumos turpmāk būs jāvienojas kā kopīpašniekiem.

 

Pēc darījuma apstiprināšanas ar domes lēmumu un attiecīgā līguma parakstīšanas pašvaldības pārstāvji plāno tikties ar biedrības "Zolitūde 21.11." pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamu pagaidu memoriāla izveidi traģēdijas teritorijā. Pagaidu memoriāls varētu tikt izveidots līdz brīdim, kad Rīgas pašvaldībai izdosies vienoties par visa īpašuma Priedaines ielā 20 pārņemšanu savā īpašumā.

 

Pašlaik "Homburg Zolitude" departaments ir informējis, ka ir ar mieru izskatīt piedāvājumus, lai spriestu par īpašumu maiņas darījumu. Kā noprotams no uzņēmuma sniegtās informācijas, tas nav gatavs atkāpties no īpašuma bez kompensācijas, kas segtu ieguldījumus ēkā.
Kā ziņots, Rīgas Pilsētas īpašuma komitejā 6.jūlijā nolemts sākt nepieciešamos darbus, lai maiņas ceļā zemesgabalu Zolitūdes traģēdijas vietā, Priedaines ielā 20, Rīgā, iegūtu pašvaldības īpašumā. Patlaban tas pieder uzņēmumiem SIA "Homburg Zolitude" un SIA "Tineo".
Rīgas pilsētas pašvaldība minētajā teritorijā plāno izveidot piemiņas vietu Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, paredzot arī grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un mainot minētajam nekustamajam īpašumam plānoto (atļauto) izmantošanu no dzīvojamās apbūves teritorijas uz apstādījumu un dabas teritoriju.
SIA "Homburg Zolitude", kas ir Priedaines ielas 20 projekta attīstītājs, pieder Nīderlandē reģistrētam investīciju fondam "Homburg Eastern Europe Fund B.V.", kura īpašnieki ir aptuveni 800 privātpersonu. Uzņēmumam piederēja jumta virsējā daļa Priedaines ielā 20, kā arī pieder pazemes autostāvvieta un blakus uzbūvētais daudzdzīvokļu nams.
Tirdzniecības platību īpašniece ir SIA "Tineo", kas savukārt ēku iznomāja mazumtirgotājai SIA "Maxima Latvija".

 

Ziņu aģentūra "Leta".