Jaunumi

19. februāris, 2018

Semināros diskutē par tukšo ēku un to teritoriju pagaidu lietošana

Kaņepes kultūras centrā 30. oktobrī un ēkā, Turgēņeva ielā 15, 7.novembrī Rīgas domes Īpašuma departaments kā projekta atbildīgā iestāde rīkoja ERAF finansētās programmas URBACT III projekta “Brīvo telpu atkārtota izmantošana kā lokāls inovāciju dzinējspēks” (REFILL – Reuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level) vietējās darba grupas seminārus un diskusijas.  

 

Semināros un diskusijās piedalījās Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta, Pilsētas attīstības departamenta, Izglītības, kultūras un sporta departamenta  un Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas atbildīgie darbinieki. Rīgas pašvaldības uzņēmumu SIA “Rīgas nami,  SIA “Rīgas ūdens”  un A/s “Centrāltirgus” pārstāvji, kā arī iedzīvotāji no aktīvām pilsētas nevalstiskām organizācijām “Latvijas Pilsoniskā Alianse”, “FREE RIGA”, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Brasas apkaimes biedrība un Latvijas studentu apvienība. Arī nekustamo īpašumu attīstītāji izrādīja aktīvu interesi par semināru un aktīvi pauda savu viedokli diskusijās. 

 

Semināra dalībniekus ar projektu iepazīstināja REFILL vietējās atbalsta grupas koordinators Mārcis Rubenis: “Dalība šajā projektā ir iespēja uzzināt par citām iespējām un praksi, kā veicināt tukšu īpašumu uzturēšanu  ikdienā, kamēr tiem nav atrasts pastāvīgs pielietojums, tostarp, piesaistot radošu potenciālu, atdzīvināt apkaimi, radīt pozitīvu tēlu, kas palīdzētu arī atrast vislabāko pastāvīgu pielietojumu nākotnē.”   

Tukša īpašuma pagaidu izmantošanas pieredzē dalījās arī “Linstow” projektu direktors A.Kublačovs un Kaņepes kultūras centra programmas direktore Liene Jurgelāne. 

 

Semināra dalībnieki sadalījās trīs diskusiju grupās un individuāli sniedza savus priekšlikumus par nepieciešamajām aktivitātēm tukšo ēku pagaidu lietošanā. Un tikai pēc tam jau kopīgā diskusijā apkopoti viedokļi un konkrētie priekšlikumi pašvaldības rīcības plāna izstrādātājiem. 

URBACT III programmas galvenais mērķis ir dažādu Eiropas pilsētu sadarbības tīklu veidošana ar mērķi kopīgi pētīt un meklēt risinājumu kopīgām problēmām. REFILL projekta tēma ir tukša un neizmantota īpašuma, kurš parādījās Eiropā notikušās ekonomiskas krīzes rezultātā, pagaidu izmantošana, līdz tas nav atgriezies atpakaļ tirgū. 

 

Projekta rezultātā, katra pilsēta izstrādā un politiski apstiprina rīcības plānu, kurā, balstoties uz projekts ietvaros veikto jautājuma izpēti un pieredzes savstarpējo apmaiņu, tiek atspoguļoti galvenie pašvaldības rīcības virzieni problēmas risināšanas veicināšanai. 

Kopš 2015.gada septembra arī Rīgas pilsētas pašvaldība piedalās ERAF finansētās programmas URBACT III projektā “Tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošana kā jauns pašvaldības instruments ēku degradācijas novēršanai un pilsētvides revitalizācijai” (REFILL).  Projekta mērķi ir iepazīties, izpētīt un apmainīties pieredzē par pašvaldību vietējā atbalsta instrumentiem pagaidu lietošanas veicināšanu, nodrošināt pagaidu lietošanas ilgstošu efektu un izveidot uz sadarbību vērstu, atvērtāku publisku pārvaldi. Projektā paredzēts izveidot rīcības plānu, kurā ir atspoguļotas aktivitātes un prioritātes, pašvaldības darbībai neizmantotā un pamestā īpašuma pagaidu lietošanas instrumenta ieviešanai un atbalstīšanai. 

 

Projektā kopumā piedalās desmit partneri: Poznaņa (Polija), Kludža (Rumānija), Amersforte (Nīderlande), Brēmene (Vācija), Helsinki (Somija), Nante (Francija), Atēnas (Grieķija) un projekta vadošais partneris Ģente (Beļģija). Par projekta realizāciju Rīgas pilsētas pašvaldībā atbild Rīgas domes Īpašuma departaments