Jaunumi

22. novembris, 2014

Sakārtos graustu blakus “Radisson Blu Daugava” un nojauks graustu Kalnciema ielā

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti šodien atbalstīja sagatavotos Rīgas domes lēmumprojektus par grausta piespiedu sakārtošanu Kuģu ielā 13, blakus “Radisson Blu Daugava”, un grausta Kalnciema ielā 167 nojaukšanu.  

 

Kā skaidroja komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, lēmums par piespiedu sakārtošanu pieņemts, jo objekts atrodas pilsētvidē, kur nākamgad gaidāmi Latvijas kā Eiropas Savienības prezidējošas valsts pasākumi, un tagadējais ēkas tehniskais stāvoklis varot apdraudēt šī notikuma sabiedrisko drošību.

 

 

Departamenta darbinieki 8.oktobrī veikuši minētās ēkas vizuālo apskati, kuras laikā konstatēts, ka ēka ar savu ārējo veidolu samazina kultūrvēsturiskās vides vērtību. Fiziskas nolietošanās un nokrišņu nelabvēlīgas darbības rezultātā stipri bojāta galvenās dzegas konstrukcija un arhitektoniskās un dekoratīvās detaļas. Stāvokli pasliktina dzegas konstrukcijās patvaļīgi iesējušies koki. Lietus ūdens novadsistēma bojāta, kā rezultātā ap bojājumu vietām pastiprināti bojāts un drūpošs apmetums un starpstāvu dzegu daļas. Fasādēs redzami būtiski ārējās apdares materiālu un ailu aizpildījuma bojājumi. Lielākā skursteņa augšējā daļā caurejošas plaisas, mazākajam skurstenim augšējā daļa nodrupusi. Atsevišķās vietās konstatēti jumta ieseguma un cokola dzegas ieseguma bojājumi. Ēkas apsekošanas laikā secināts, ka ēka atrodas tādā stāvoklī, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un drošību, kā arī degradē Rīgas pilsētas ainavu.

 

 

Lai paātrinātu plānotos darbus, Īpašuma departaments oktobra vidū arī nosūtīja vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai (V) ar lūgumu vērst atbildīgo valsts institūciju uzmanību šim objektam.

 

Objekta īpašuma tiesības pieder Latvijas valstij Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) personā. IZM ir informējusi Rīgas domi, ka īpašums ir nodots VAS "Privatizācijas aģentūra" valdījumā. Piespiedu sakārtošanas izmaksas sākotnēji segs pašvaldība, taču iztērētā summa tiks piedzīta no ēkas tiesiskā valdītāja.

 

Sakārtošanas darbi jāveic līdz 2015.gada 1.janvārim.

 

 

Savukārt ēka Kalnciema ielā klasificēta kā dzīvošanai bīstama – tai ir bojāts jumts un sienas, atslēgta elektrība, tās pamati ir pakļauti pastāvīgai nelabvēlīgo ārējo laikapstākļu iedarbībai. Tāpat ēka nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, neatrodas kāda cita pieminekļa aizsardzības zonā un nav kāda cita pieminekļa daļa. Līdz ar to sagatavots lēmumprojekts par būves nojaukšanu.

 

 

Ēkā deklarēto personu nav, bet pašlaik citviet dzīvojošai un deklarētai privātpersonai tiek izīrēts viens no ēkā esošajiem dzīvokļiem. Saskaņā ar lēmumprojektu šī persona tiks informēta par ēkas ekspluatācijas pārtraukšanu un viņai tiks ierādītas citas izīrējamās telpas.

 

Ēkas nojaukšanas darbus finansēs pašvaldība.

 

Lēmumprojektus apstiprinās Rīgas domes sēdē.

 

Kā ziņots, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija 10.oktobra sēdē ēkas nostiprināšanas un vizuālās sakārtošanas darbus uzdevusi veikt arī B kategorijas graustam Kuģu ielā 15, kas pieder SIA "Kuģinieks", kuras īpašnieki ir bijušais "Ventspils naftas" prezidents Igors Skoks un SIA "Velves nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Andris Kreislers. Uzdotie darbi īpašniekam jāveic tuvākajā laikā un jāinformē Īpašuma departaments. 

 

 

Ziņu aģentūra „LETA”