Jaunumi

Sakārtos bankas meitasuzņēmumam piederošu graustu Kungu ielā, kurā plānota viesnīca “Marriott Hotel”

Rīgas domes deputāti šodien, 25.novembrī, pieņēma lēmumu par grausta Kungu ielā 33 piespiedu sakārtošanu.  

Nekustamais īpašums Kungu ielā 33 sastāv no zemesgabala 1961 kvadrātmetra platībā, uz kura atrodas administratīvā ēka un garāža. Nesen nekustamajam īpašumam mainījās īpašnieks, un kopš šā gada 31.oktobra īpašumtiesības ir nostiprinātas uz "DNB Nord" bankas meitasuzņēmuma SIA "Salvus 3" vārda. Iepriekšējais īpašnieks bija SIA "Kunguavots".

 

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs norāda, ka 13.novembrī, klātienē apsekojot ēku kopā ar tās īpašniekiem, tika konstatēts, ka ēkas stāvoklis ir kritisks un tā apdraud garāmgājēju drošību. Viņš uzsvēra, ka ēka ir steidzami jānorobežo un jāizdara visas nepieciešamās darbības, lai tai nebūtu iespējams piekļūt.

 

Minētās ēkas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa sastāvdaļa, tādēļ ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atļauju ir demontējamas tikai atsevišķas īpašuma daļas un elementi, ja to saglabāšana nav iespējama. Pārējās īpašumu daļas saskaņā ar lēmumprojektu īpašniekam ir jānostiprina.

 

Kā nosaka lēmumprojekts, īpašniekam pēc Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās brīža piecu dienu laikā jāveic abu ēku tehniskā apsekošana, jāizstrādā darbu veikšanas projekts sevišķi bīstamo elementu un konstrukciju nojaukšanai vai nostiprināšanai un jāsaskaņo ar VKPAI, Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas domes Īpašuma departamentu.

 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. Ja īpašnieks to neveiks lēmumā noteikto piecu dienu laikā, pašvaldībai būs tiesības uzsākt īpašuma piespiedu sakārtošanu. Nepieciešamais līdzekļi šādā gadījumā tiks nodrošināti no pašvaldības, vēlāk summu piedzenot no īpašnieka.

Lēmumprojektā arī noteikts, ka pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas ēku sevišķi bīstamo elementu un konstrukciju nojaukšanas vai nostiprināšanas darbi, kā arī to konservācijas darbi pabeidzami ne vēlāk kā septiņu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Šajā ēkā Kungu ielā 33 un piegulošajos zemesgabalos jau pirms četriem gadiem bija plānota viesnīcas "Marriott Hotel" celtniecība. 

 

Projekta autoru SIA "Arhiidea" valdes priekšsēdētājs Ēriks Grūbe sacīja, ka viesnīcas iecere nav nekur pazudusi, tikai "piebremzējusies". 

"Iepriekšējam īpašniekam neizdevās piesaistīt finansējumu, un tagad ar investora meklējumiem nodarbosies banka. Galvenais ir tas, ka jau 2011.gadā viesnīcai saņemts projektēšanas arhitektūras uzdevums, un pārējais jau ir tehnisks jautājums, tikai jāatrod investors," sacīja Grūbe. 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā 2011.gada jūnijā akceptēta viesnīcas "Marriott Hotel Riga" būvniecības iecere Vecrīgā. Ēku komplekss paredzēts kvartālā starp Kungu, Minsterejas, Pasta un 11.novembra ielu. Trīs namus, kas šajā teritorijā atrodas avārijas stāvoklī, plānots atjaunot, tiem līdzās būvēt trīs jaunbūves līdz piecu stāvu augstumam, kā arī izbūvēt divlīmeņu pazemes autostāvvietu.

 

Projektējamajā teritorijā atrodas trīs ēkas – viena Pasta ielā 2, divas – Kungu ielā 33. Ēkas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un to kopējais nolietojums ir aptuveni 80%. Ēkas Pastā ielā 2 un vienu no ēkām Kungu ielā 33 paredzēts restaurēt, savukārt otru ēku Kungu ielā 33 paredzēts rekonstruēt, iekļaujot jaunā apjomā.

Kungu ielā 33 plānota 1436 kvadrātmetru apbūve, iekļaujot esošās ēkas 990 kvadrātmetru platībā, Minsterejas ielā bez numura apbūves platība plānota 1431 kvadrātmetrs, Minsterejas ielā 2 – 1284 kvadrātmetri, savukārt Pasta ielā 2 jaunbūves plānotais laukums ir 501 kvadrātmetrs, un zem šīs ēkas tiks izbūvēta divu līmeņu pazemes autostāvvieta 46 automašīnām. Plānots, ka visas ēkas nepārsniegs sešu stāvu augstumu.

 

Kopumā viesnīcas ēku kompleksā būs pieejamas 199 istabas.

 

Projekts saņēmis gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, gan Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes akceptu.

 

Būvniecības ieceri izstrādājusi SIA "Arhiidea", kuras piedāvātais viesnīcas kompleksa arhitektoniskais risinājums tika izvēlēts kā labākais un piemērotākais Vecrīgas videi starptautiskā konkursā. Projekta pasūtītājs līdz 2014.gada 31.oktobrim bija SIA "Kunguavots", kura īpašumā atrodas trīs no apbūvējamajiem gabaliem, savukārt no zemes gabala Minsterejas ielā 4 īpašnieces Andas Čeksteres saņemta pilnvara kārtot visus jautājumus, kas nepieciešami būvniecības ieceres realizēšanai nekustamajā īpašumā.

 

 

Ziņu aģentūra „LETA”.