Jaunumi

22. novembris, 2014

Rīgas pašvaldība Rīgas pilsētvides sakārtošanā turpmāk sadarbosies ar “Free Riga”

Lai veicinātu Rīgas pilsētvides sakārtošanu, Rīgas domes Īpašuma departaments 17.oktobrī noslēdza vienošanos par sadarbību ar biedrību “Free Riga”.  

 

Foto: Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs (attēlā no kreisās puses) un biedrības „FREE RIGA” pārstāvis Mārcis Rubenis apseko vidi degradējošos objektus Alberta ielā.

 

Vienošanās mērķis ir veicināt valstiskā un nevalstiskā sektora sadarbību un sabiedrības līdzdalību Rīgas administratīvajā teritorijā esošo tukšo un vidi degradējošo ēku sakārtošanā, nodrošinot mehānismu pušu informācijas apmaiņai un papildu informācijas avotu piesaistei departamentam, kā arī veicinot biedrības iniciatīvu uzlabot pilsētvides estētisko kvalitāti, rosinot tukšo un vidi degradējošo ēku īpašnieku sadarbību ar "Free Riga" šo ēku pagaidu izmantošanai un sakārtošanai.

 

Līdz ar to puses vienojās veicināt sabiedrības līdzdalību un informēšanu par tukšo un vidi degradējošo ēku situāciju Rīgā, kā arī par to pagaidu izmantošanu kā risinājumu ēku sakārtošanai, tostarp publiskos pasākumos un šai tēmai veltītos semināros.

 

Vienošanās paredz, ka "Free Riga" gadījumos, kad vizuālās apskates rezultātā Rīgas administratīvajā teritorijā tiek konstatēta būve, kuras vizuālais stāvoklis varētu būt vidi degradējošs, un tā nav iekļauta pašvaldības vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju jeb graustu sarakstā, bez atlīdzības informē Īpašuma departamentu par ēku vizuālo stāvokli, izmantojot fotofiksāciju elektroniskajā formātā, kā arī norāda ēku adresi, kadastra apzīmējumu, atrašanas vietu vai specifiskos apstākļus, cilvēku drošības apdraudējuma pakāpi un pilsētvides estētisko kvalitāti pazeminošu ietekmi, kā arī ziņo par iespējamiem priekšlikumiem ēku iekļaušanai Rīgas graustu sarakstā.

 

Tāpat saskaņā ar vienošanos "Free Riga" pārstāvjiem, kas vizuāli apseko pašvaldības teritorijā esošas ēkas, kuras ir iekļautas Rīgas graustu sarakstā, bez atlīdzības jāinformē Īpašuma departaments par apsvērumiem, kas pamatoti ļautu pārskatīt ēkām noteikto vides degradācijas kategoriju, ja ēku stāvoklis ir mainījies, un apsvērumiem, kas pamatoti ļautu izslēgt ēkas no minētā graustu saraksta sakarā ar to nojaukšanu vai atjaunošanu, kā arī informē par tuvākās apkārtnes iedzīvotāju viedokļiem, ja šāda informācija ir iegūta.

 

Tikmēr departamenta pārstāvji apņemas konsultēt biedrības pārstāvjus par optimālākajiem risinājumiem tās iniciatīvām un darbībām, kas jāveic, lai ēku varētu izslēgt no Rīgas graustu saraksta.

 

Tāpat departaments saskaņā ar normatīvajiem aktiem var piedalīties dialogā starp "Free Riga" un graustu sarakstā esošo ēku īpašniekiem, īpaši par avārijas stāvoklī neesošām ēkām – valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, ar mērķi veicināt šo ēku sakārtošanu.

 

Vienošanās paredz arī, ka departaments var informēt biedrību "Free Riga" par departamenta plānotajiem pasākumiem tukšo un vidi degradējošo ēku sakārtošanā, tāpat departamentam ir tiesības kopā ar "Free Riga" piedalīties ēku apsekošanā.

 

"Free Riga" ir biedrība ar iniciatīvu rast pielietojumu tukšām un nesakārtotām ēkām Rīgā, veicinot to atjaunošanu, liecina informācija biedrības mājaslapā "freeriga2014.lv". Biedrības mājaslapā pieejama arī digitāla karte, kur atzīmētas "tukšās ēkas" – gan banku, gan pašvaldības, gan privātīpašumā esošas.

 

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, biedrība reģistrēta šā gada 14.augustā, un to pārstāv Dāvis Kaņepe, Kaspars Lielgalvis, Oļegs Ņikitins, Mārcis Rubenis u.c..

 

 

Ziņu aģentūra „LETA”