Jaunumi

11. jūnijs, 2015

Rīgas pašvaldība nosaka jaunu kārtību par dekoratīvā pārsega izvietošanu uz vidi degradējošām būvēm pilsētā

Rīgas pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus, kas turpmāk noteiks jaunu kārtību, kādā veidā uz Rīgas vidi degradējošām būvēm ir izvietojams dekoratīvais pārsegs.  

 

„Noteikumi nosaka, ka dekoratīvo pārsegu var izvietot tikai uz C kategorijas vidi degradējošām būvēm ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas atļauju. Izvietojot dekoratīvo pārsegu jāievēro, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā,” par jauno kārtību informē Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

 

Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, persona jāiesniedz Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai rakstisku iesniegumu, kuram jāpievieno, ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas brīža, derīgu būves tehniskās apsekošanas atzinumu un Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotu dekoratīvā pārseguma skici.

 

Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izsniegs atļauju dekoratīvā sieta izveidošanai uz laiku līdz būves  sakārtošanai, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (būves stāvu skaits līdz trīs stāviem) un uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (būves stāvu skaits no četriem stāviem). Ja šajos noteiktajos termiņos būves sakārtošanas darbi netiek uzsākti, tad komisija lemj par paaugstinātā Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu.

 

To būvju īpašniekiem, uz kurām šobrīd ir izvietots dekoratīvais pārsegs, līdz 2016.gada 1.jūnijam ir ar iesniegumu jāvēršas Rīgas domes Vides degradējošu būvju komisijā un kopā ar jau iepriekš pieminētajiem dokumentiem – būves tehnisko apsekošanas atzinumu un Rīgas pašvaldības būvvaldes saskaņotu dekoratīvā pārseguma skici – jāsaņem atļauja jau par esošā dekoratīvā pārsega izvietošanu. Ja noteiktajā termiņā iesniegums no šādu būvju īpašniekiem netiks saņemts, tad Rīgas domes  Vidi degradējošo būvju komisija lems par paaugstināta nekutamā īpašuma nodokļa piemērošanu.

 

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja