Jaunumi

07. maijs, 2021

Rīgas dzīvojamo māju atjaunošanas līdzfinansējuma programmai iesniegti 20 projektu pieteikumi

Lai ar pašvaldības līdzfinansējuma palīdzību stimulētu dzīvojamo māju īpašniekus ieguldīt līdzekļus savu dzīvojamo māju atjaunošanā, pakāpeniski uzlabojot to tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskām, tostarp energoefektivitātes prasībām, tādējādi sekmējot arī dzīves kvalitātes uzlabošanu Rīgas dzīvojamās mājās, ir izveidota līdzfinansējuma programma, kurai namīpašniekiem bija iespēja pieteikt projektus līdz 5.maijam.

 

2021.- 2022.gada dzīvojamo māju atjaunošanas programmai saņemti 20 projekti, no kuriem deviņās dzīvojamās mājās ir plānots īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, bet 11 ēkas novērst to tehniskā stāvokļa bīstamību.

 

Programmas norises cikls ir divi gadi: pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki iesniedz savus projektus pašvaldībai, tie tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar īpašniekiem tajos veiks nepieciešamos labojumus un precizējumus. Šī gada noslēgumā visi iesniegtie un par programmai atbilstošiem atzītie projekti, piemērojot nolikumā noteiktos kritērijus tiks sarindoti vienotā sarakstā, aprēķinot kopējo nepieciešamā finansējuma summu un tiks iesniegts domei budžeta līdzekļu piešķiršanai 2022. gada budžetā. Pēc Rīgas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanas par tiem projektiem, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks slēgti līgumi par projekta ieviešanu un pēc to pabeigšanas tiks izmaksāts apstiprinātais līdzfinansējums.

 

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, turklāt bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

 

Programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments, savukārt lēmumus tās ietvaros pieņems Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

 

Programma tiek īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā” un likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

Plašāka informāciju par programmu ir publicēta https://atjauno.riga.lv

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde