Jaunumi

25. februāris, 2016

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izbraukuma sēdē apsekos Marijas ielas 6 ēku

Piektdien, 23. janvārī, plkst.10.00 Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izbraukuma sēdē kopā ar uzaicinātajiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem apsekos Marijas ielas 6 ēku un klātienē iepazīsies ar objekta tehnisko stāvokli, kā arī lems par vidi degradējošas būves klasifikāciju un paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu.  

Aicinām sanāksmē piedalīties arī mediju pārstāvjus!

 

Grausts Marijas ielā 6 jau ilgstoši ir apdraudējis sabiedrisko drošību un degradējis Rīgas pilsētas vidi, un neskatoties uz dažādiem pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un sabiedrībā izskanējušiem viedokļiem piecstāvu dzīvojamā ēka un tai pieguļošā teritorija joprojām nav atjaunota.

 

Grausts Marijas ielā 6

 

Par Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisiju: Vidi degradējošu būvju komisija klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Plašāka informācija mūsu mājas lapā www.rdid.lv sadaļā – darbība ar vidi degradējošām būvēm. 

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta, Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja