Jaunumi

12. jūlijs, 2016

Rīgas domes Īpašuma departaments piedalījās starptautiskajā tikšanās par tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošanu

Rīgas pašvaldība kopš 2015.gada septembra piedalās ERAF finansētās programmas URBACT III projektā “Tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošana kā jauns pašvaldības instruments ēku degradācijas novēršanai un pilsētvides revitalizācijai” (REFILL).  


No 22. līdz 24. jūnijam Amersfortē, Nīderlandē notika pirmā REFILL starptautiskā tikšanās, kurā piedalījās visi projekta partneru pārstāvji no dažādām Eiropas pilsētām. 

Rīgas pašvaldību tikšanās laikā pārstāvēja Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki, kuri ir iesaistīt projekta realizācijā –  Irīna Miķelsone, Jeļena Golubeva un Sabīna Avdjuhina.
Tikšanās laikā notika vairākas prezentācijas un tika apriesti projekta ietvaros pētāmie jautājumi – pagaidu lietošanas instrumenta iekļaušanās esošajā tiesiskajā regulējumā un pagaidu lietošanas kā “parastā pakalpojuma” attīstīšana. Notika arī trīs darba grupu sanāksmes, kurās projekta pārstāvji savstarpēji diskutēja par aktuālām tēmām. 

Amersfortes pilsētas administrācija kopā ar Amsterdamas pašvaldības pārstāvi sniedz savas prezentācijas, kuru laikā klātienē visus pārstāvjus iepazīstināja ar savu pieredzi un pagaidu lietošanas instrumenta ieviešanā savā pilsētā. Projektu dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākiem Amersfortē jau realizētiem pagaidu lietošanas projektiem. 

Tāpat tikšanās laikā tika apspriesti projekta realizācijas organizatoriskie un finansiālie jautājumi, kas bija nepieciešams, lai veiksmīgāk nodrošinātu projekta finanšu izlietojumu un sagatavotu precīzu progresa ziņojumu projekta programmas   URBACT III kontrolējošai institūcijai – URBACT Sekretariātam.

Projekta mērķi ir iepazīties, izpētīt un apmainīties pieredzē par pašvaldību vietējā atbalsta instrumentiem pagaidu lietošanas veicināšanu, nodrošināt pagaidu lietošanas ilgstošu efektu un izveidot uz sadarbību vērstu, atvērtāku publisku pārvaldi.

Projekta paredzēts izveidot rīcības plānu, kurā ir atspoguļotas aktivitātes un prioritātes pašvaldības darbībai neizmantotā un pamestā īpašuma pagaidu lietošanas instrumenta ieviešanai un atbalstīšanai. 

 

 

Projektā piedalās kopā desmit partneri: Poznaņa (Polija), Kludža (Rumānija), Amersforte (Nīderlande), Brēmene (Vācija), Helsinki (Somija), Nante (Francija), Atēnas (Grieķija) un projekta vadošais partneris Ģente (Beļģija). Par projekta realizāciju Rīgas pašvaldībā ir atbildīgs Rīgas domes Īpašuma departaments.