Jaunumi

22. novembris, 2014

Rīgas centrā 12 īpašumiem piemēro vidi degradējošas būves klasifikāciju

Šodien, 17. oktobrī, notika Vidi degradējošo būvju komisijas izbraukuma sēde uz pilsētas centru, kuras laikā tika apsekoti 18 nekustamie īpašumi un klātienē novērtēts to vizuālais stāvoklis, kā arī lemts par vidi degradējošas būves klasifikācijas piešķiršanu vai paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli.  

 

 

Izbraukuma sēdē piedalījās Rīgas domes Vidi degradējošās komisijas pārstāvji, apsekojamo objektu īpašnieki vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī biedrības „FREE RIGA” dalībnieki. 

 

Kā pirmais dienas kārtības jautājums bija par nekustamo īpašumu  Strēlnieku ielā 5. Nekustamajā īpašumā ir izvietotas trīs ēkas un īpašums atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 7442) teritorijā. Komisija konstatēja, ka ēkas  fasādes veidojošie dekoratīvie elementi ir apmierinošā stāvoklī un piešķīra D klasifikāciju, tomēr ēkas krāsojums ir jānokrāso. 

 

 

Tālāk komisija aplūkoja Alberta ielas namus un konstatēja, ka daļai nu jau no  restaurētiem namiem daži fasādes elementi apdraud apkārtējo drošību, tāpēc uzdeva Rīgas domes Īpašuma departamenta atbildīgajiem speciālistiem sagatavot brīdinājuma vēstules ar lūgumu novērst sabiedrisko apdraudējumu  apkārtējai videi – īpašniekiem ir jāpievērš uzmanību ēku balkoniem, karnīzēm un atsevišķiem arhitektoniskiem elementiem. 

 

 

Neskatoties uz to, ka Alberta iela ir pilsētas vizītkarte uz tās atrodas ēka Nr.6, kas tika klasificēta kā C kategorijas grausts, jo ēkai ir bojāti fasādi veidojošie elementi, logi un durvis nav pilnībā noslēgta. Tā dēļ tiek degradēta apkārtējā pilsētvide. Ēkas balkoni ir nosegti ar celtniecības sietu, kas nav uzskatāms par ilgstoši noturīgu risinājumu. Kā paskaidroja īpašuma pilnvarotas pārstāvis, tad logi ēkas augšējos stāvos atvērti lai nodrošinātu mājas ventilāciju. Ēka ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Īres nams” (aizsardzības Nr. 6641). Komisija nolēma nekustamajam īpašumam piemērot arī paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

 

 

Pēc tam sekoja virkne nekustamo īpašuma apsekošana Dzirnavu ielas posmā starp Antonijas un Strēlnieku ielu. , kuriem visiem tika noteikta vidi degradējoša būves klasifikācija un piemērots paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Liela daļa no ēkām ir koka un tās ir saglabājamas kā pilsētas vēsturiskās vērtības. Izņēmums bija tikai viena ēka Dzirnavu ielā 20, jo šajā adresē tika konstatēta ēkas demontāža bez atbilstošām norādēm par ko tika informēta gan būvinspekcija, gan pašvaldības Administratīvā komisija. 

 

Sēdes laikā tiekoties ar nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā  4B īpašnieka pilnvaroto pārstāvi tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma teritorija, kas  izvietota uz 956 kvadrātmetru liela zemesgabala, ir piemēslota ar dažādiem sadzīves atkritumiem. Par to nekavējoties tika informēta atbildīgā pašvaldības izpilddirekcija. Komisija klātienē saņēma informāciju, ka jau tuvākā laikā ēka nojaukšanas darbi tiks uzsākti un teritorija sakopta, jo Būvvaldē  šī gada 2.oktobrī šiem darbiem ir jau izsniegta saskaņota būvatļauja. 

 

 

Kā pēdējais dienaskārtības jautājums bija nekustamais īpašums Strēlnieku ielā 8, kuram komisija piešķīra D kategoriju, jo īpašnieki jau šogad augustā ir saskaņojuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā skiču projektu un novembrī uzsāks ēkas demontāžu un būvdarbus.   

 

Nākamā komisijas sēde notiks piektdien, 24.oktobrī, plkst.10.00 Rīgas domes īpašuma departamenta telpās. 

 

Vidi degradējošu būvju komisija ar Rīgas domes lēmumu izveidota š.g. 11.februārī, lai nodrošinātu vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu, kā arī veicinātu ieinteresēto institūciju efektīvu sadarbību. Jaunizveidotās komisijas galvenais uzdevums ir klasificēt vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves. Komisijas kompetencē ir arī paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piešķiršana īpašumiem, kuriem ir piešķirta grausta klasifikācija. Komisijā darbojas Rīgas pašvaldības atbildīgās institūcijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Komisijas sēdes notiek pēc aktuālo jautājumu risināšanas nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

 

 

Baiba Gailīte,

Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Foto: Lauma Kalniņa