Jaunumi

26. oktobris, 2015

Rīgā plāno sakārtot graustus Flotes un Andreja Saharova ielā

Rīgā plāno sakārtot vēl vairākus graustus un teritorijas Flotes ielā un Andreja Saharova ielā, šodien vienojās Rīgas Pilsētas īpašuma komitejas deputāti.  

Vairākas vidi degradējošas būves atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Flotes ielā 4, un pieder Rīgas pašvaldībai. Tās nojaukt par saviem līdzekļiem apņēmusies komercsabiedrība "WT Terminal", kas teritoriju no brīvostas nomā un ir ieinteresēta tās sakārtošanā. Sabiedrība arī apņēmusies izvākt no teritorijas būvgružus, kas palikuši pēc savulaik jau nojauktās darbnīcas, kā arī nodrošināt šīs teritorijas uzturēšanu. Pēc darbu veikšanas sabiedrībai būs jāinformē par to pašvaldība.

Savukārt Andreja Saharova ielā 3a pašreiz atrodas nepabeigtas celtniecības objekts, kas pieder SIA „Baltfarm". Tas degradē pilsētvidi un apdraud sabiedrības drošību un veselību – atrodas samērā blīvi apdzīvotā vietā un intensīvas gājēju un transporta satiksmes teritorijā. Būves klasifikācija par graustu iepriekš nav motivējusi sabiedrību to sakārtot.

Būves pamati ir atsegti, pamatu bedrē ilgstoši krājās lietusūdens, no pamatu blokiem izvirzīti metāla armatūras stieņi, koka žogs, kas norobežo teritoriju, ir sašķiebies, trūkst posmu, ir iespējama iekļūšana būves teritorijā. Pamati ir pakļauti pastāvīgai nelabvēlīgo ārējo laikapstākļu un temperatūras svārstību iedarbībai. Pamatos ir nosēdumi un tajos ir ieauguši krūmi un koki, kuru sakņu sistēma var radīt plaisas. Pamati nav aizsargāti pret mitrumu. Klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī meteoroloģisko apstākļu rezultātā daļā pamatu ir izveidojies nekad neizžūstošs stāvoša ūdens baseins, kas, iespējams, var kļūt par infekciju avotu.

Sabiedrība ir informējusi departamentu, ka objektu vēlas pabeigt, izbūvējot tajā aptieku un veselības centru.

Sabiedrība šā gada 16.aprīlī iesniegusi saskaņošanai būvvaldē aptiekas un veselības centra būvprojekta izmaiņu projektu. Tas pašreiz nav saskaņots. Sabiedrība plāno pagarināt būvatļauju un pabeigt projekta saskaņošanu līdz gada beigām un tad turpināt būvniecības darbus. Sabiedrība apņemas nodot būves nulles ciklu līdz 2016.gada 1.aprīlim, un visu būvniecības darbu pabeigšanu, kā arī būves nodošanu ekspluatācijā pabeigt līdz 2018.gada septembra beigām.

Projekta saskaņošana būvvaldē ir ievilkusies, jo sabiedrība kopš 2009.gada nav novērsusi būvvaldes atzinumos konstatētos trūkumus.

Tā kā būve degradē pilsētvidi un apdraud apkārtējos, sabiedrībai ar Rīgas domes lēmumu trīs mēnešu laikā tiks uzdots izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai un saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī sākt būves sakārtošanas darbus tādā apmērā, lai novērstu apdraudējumu cilvēkiem un vides degradāciju. Pirms darbu sākšanas sabiedrībai būs jāpaziņo departamentam par paredzēto darbu izpildes termiņiem, norādot konkrētus darbu veidus un iesniedzot darbu izpildes kalendāro grafiku.
Minētās būves sakārtošana pabeidzama ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja tas netiks izdarīts, departaments veiks lēmuma izpildi piespiedu kārtā, tam iztērētos līdzekļos pēcāk piedzenot no īpašnieces.

Abus jautājumus vēl skatīs un gala lēmumu par sakārtošanu pieņems Rīgas dome.

 

Ziņu aģentūra „LETA”