Jaunumi

14. marts, 2016

Rīgā piespiedu kārtā īpašniekam uzdos sakārtot graustu Mūkusalas ielā

Piespiedu kārtā SIA “Aģentūra M” liks sakārtot tai piederošu, neapmierinošā stāvoklī esošu dzīvojamo māju Mūkusalas ielā 44, šodien vienojās Rīgas domes Īpašuma komitejas deputāti.  

 

Būve klasificēta kā A kategorijas grausts.

 

Sertificēts būvinženieris Antons Lešinskis pēc būves apsekošanas secinājis, ka tā atrodas avārijas tehniskajā stāvoklī, pamatu sēšanās rezultātā būvei nav nodrošināta telpiskā noturība. Ņemot vērā to, ka būve netiek apsaimniekota, tās tehniskais stāvoklis strauji pasliktinās.

 

Secināts, ka būves turpmāka izmantošana nav ieteicama un ka tā rada negatīvu ietekmi uz pilsētas ainavu, apdraud cilvēku drošību.

 

Īpašniece janvāra sākumā informēja Rīgas domes Īpašuma departamentu par to, ka ar SIA "Drvs" tiks noslēgts līgums par būves nojaukšanu, saskaņā ar kuru "Drvs" būs pienākums veikt projektēšanu, skaņošanu, saņemt būvatļauju laikā līdz trim mēnešiem no līguma parakstīšanas brīža. Papildus īpašniece informēja departamentu par to, ka būves nojaukšanas darbus paredzēts veikt viena mēneša laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas.

 

Ar Rīgas domes lēmumu SIA "Aģentūra M" uzdos triju mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai, saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un sākt būves sakārtošanas darbu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Ja darbi paredzētajā termiņā nav izpildīti, Īpašuma departamentam būs jānodrošina lēmuma piespiedu izpilde, veicot būves sakārtošanas darbus tādā apmērā, lai novērstu bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai. Darbu izmaksas segs pašvaldība, pēcāk iztērēto summu piedzenot no īpašnieces.

 

Minēto jautājumu vēl skatīs deputāti Rīgas domes sēdē.

 

 

Ziņu aģentūra "Leta"