Jaunumi

02. novembris, 2015

Rīgā ir sakārtotas vidi degradējošas būves Vaļņu ielā

Rīgā ir sakārtotas vidi degradējošas būves Vaļņu ielā 31/33. Šai vietā atrodas divas četrstāvu dzīvojamās ēkas. Privātpersonai piederošais nekustamais īpašums ir sadalīts deviņos dzīvokļu īpašumos.  

 

Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes darbinieki šā gada maijā apsekoja būves un konstatēja, ka nav novērstas plaisas to sienās, pieļauta būvju apdares materiālu plaisāšana un nodrupšana, nav nodrošināta fasādes savlaicīga atjaunošana un krāsošana atbilstoši to arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai.

 

Pārvalde jūnijā rakstveidā sniedza viedokli par turpmākajām darbībām ar būvēm, norādot konstatēto būvju uzturēšanas trūkumu novēršanas termiņus. Kā arī tika lūgts iesniegt pārvaldē būvju tehniskās apsekošanas atzinumu. Nekustamā īpašuma pārvaldniece Gunta Putene jūlijā Būvju sakārtošanas pārvaldi informēja, ka ēku sakārtošanas darbus paredzēts sākt 15.augustā.

 

Pārvaldes darbinieki 21.oktorbī atkārtoti vizuāli apsekoja būves un konstatēja, ka tās ir sakārtotas, tām ir novērstas vidi degradējošās pazīmes.

 

Kā ziņots, Rīgā patlaban ir vairāk nekā 400 ēkas, kas degradē pilsētvidi, apdraud apkārtējo drošību un veselību vai ir neapdzīvotas. Vairāk nekā 90% no tām ir privātīpašums.

 

 

Ziņu aģentūra „LETA”