Jaunumi

22. maijs, 2015

Rīgā ekspluatācijā nenodotā būvē atklāj ierīkotu noliktavu

 

Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji konstatējuši, ka ekspluatācijai nenodotā būvē Rīgā, Mazlēpju ielā 16, ierīkota noliktava. Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki 25.februārī veica atkārtotu būves apsekošanu un konstatēja, ka tās vizuālais stāvoklis kopš pēdējās apsekošanas pērn jūlijā nav mainījies. 

Departamenta darbinieki pērnvasar veica šīs būves vizuālo apsekošanu un konstatēja, ka tā ir nepabeigts būvniecības objekts, kas tiek ekspluatēts. Teritorija ap būvi nav pilnībā norobežota, līdz ar to teritorijā var iekļūt nepiederošas personas. Būves dzelzsbetona konstrukcijas vietām izdrupušas, nesošās konstrukcijas atsegtas un pakļautas ārējo klimatisko apstākļu nelabvēlīgai iedarbībai.

Pēc apsekošanas departaments objekta īpašniecei lūdza sniegt informāciju par būves tālāko izmantošanu, kas atbilstu normatīvu prasībām. Īpašniece informēja, ka būve tiek uzturēta pienācīgā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā atzina departamenta speciālisti, būve neapdraud apkārtesošo drošību. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu par būves klasifikācijas noteikšanu.

Pērn oktobrī būves īpašniece iesniedza ekspertes būvinženieres Lilijas Gabinskas izstrādāto tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā secināts, ka būves stāvoklis ir apmierinošs un neapdraud cilvēku drošību.

Ņemot vērā minēto un to, ka būves ir nepabeigtas būvniecības objekti, kas tiek ekspluatēti pirms nodošanas ekspluatācijā, Vidi degradējošu būvju komisija pērn novembra sēdē atkārtoti nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu par būves klasifikācijas noteikšanu un lūgt Rīgas pilsētas būvvaldi pēc tās kompetences izvērtēt būves tehnisko stāvokli un paust viedokli par cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētvidi degradējošas būves kategoriju.

Būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas galvenais būvinspektors Dzintars Leitēns pērnā gada nogalē veica būves vizuālo apsekošanu un konstatēja, ka tai ir veikta nesošo konstrukciju izbūve, bet būves jumtam nav veikta hidroizolācija, kā rezultātā būves konstrukcijas tiek pakļautas ārējiem klimatiskiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē to nestspēju un noturību. Vienlaikus konstatēts, ka ēka tiek ekspluatēta pirms tās nodošanas ekspluatācijā. Par minēto sagatavots atzinums.

Būvvaldē norāda, ka iestādei nav deleģētas tiesības veikt būvju tehnisko apsekošanu, līdz ar to tā nav tiesīga pārvērtēt sertificētu būvinženieru tehniskās apsekošanas atzinumos secināto. Ņemot vērā, ka atbilstoši īpašnieces iesniegtajam tehniskās apsekošanas atzinumam būves atsevišķu daļu nolietojums sasniedz 30-50%, būvvalde uzdevusi īpašniecei līdz 2016.gada 25.janvārim būvvaldē atkāroti iesniegt aktualizētu un detalizētu tehniskās apsekošanas atzinumu.

Piektdien,  6.martā, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē ekspluatācijā nenodotā noliktavas ēka tika klasificēta kā D kategorijas vidi degradējoša būve.

 

Ziņu aģentūra „Leta”