Jaunumi

17. jūlijs, 2017

Rīga domes Īpašuma departaments dalās pieredzē ar Eiropas pilsētu pašvaldībām par tukšo ēku un to teritoriju pagaidu lietošanu

Jūnija mēneša izskaņā, no 28. līdz 30. jūnijam, Rīgā notika ERAF finansētās programmas URBACT III projekta “Brīvo telpu atkārtota izmantošana kā lokāls inovāciju dzinējspēks” (REFILL – Reuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level) aktivitāte – padziļinātas izpētes vizīte Rīgas pilsētas partneriem projekta ietvaros: kolēģiem no projekta vadošā partnera – Beļģijas pilsētas Ģentes pašvaldības, Holandes pilsētas Amersfortes pašvaldības un Čehijas pilsētas Ostravas pašvaldības. Vizītē piedalījās arī projekta vadošais eksperts, Fransuā Žegū (Francois Jegou). Vizīti organizēja par Rīgas pilsētas dalību projektā atbildīgais Rīgas domes Īpašuma departaments.  

 

 

 

 

 

 

 

Padziļinātās izpētes vizītes mērķis ir pētīt vienu no projekta ietvaros apspriestām tēmām uz konkrētas pilsētas piemēra.

 

Projekta dalībnieki iepazinās ar Rīgas pilsētas pieredzi tukšo un neizmantoto īpašumu tālāk izmantošanā, kā arī tukšo ēku pagaidu lietošanā, kamēr tām nav atrasts jauns komerciāls pielietojums, kurā aktīvi ir iesaistīts nevalstiskais sektors.

 

Vizītes ietvaros dalībnieki klātienē apskatīja vairākas ēkas, kurās īpašnieki nav realizējuši plānotos komerciālos projektus, un līdz jauna projekta attīstīšanai  nodevuši tās pagaidu lietošanā nevalstiskā sektora projektu realizēšanai. 

 

Tāpat vizītes laikā norisinājās seminārs – diskusija ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri Rīgā darbojas tukšos īpašumos ar pagaidu lietošanas nosacījumu, realizējot tajos tādus rīdziniekiem pazīstamus kultūras projektus, kā “Kaņepes kultūras centrs”, festivāls “Komēta” “Totalbobže”, “Stricka villa” un citi. 

 

Seminārā kopā ar projekta dalībniekiem savas prezentācijas sniedza un diskusijā piedalījās, nevalstisko organizāciju pārstāvji, tukšā īpašuma īpašnieki, akadēmiskās vides pārstāvji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kuri ir atbildīgi par URBACT programmas informācijas punkta uzdevumu realizāciju Latvijā. Semināra laikā, ar savu pieredzi tukšā īpašuma pagaidu izmantošanā, dalījās arī viesi – Amersfortes un Ostravas pilsētu pārstāvji.

 

URBACT III programmas galvenais mērķis ir dažādu Eiropas pilsētu sadarbības tīklu veidošana ar mērķi kopīgi pētīt un meklēt risinājumu kopīgām problēmām. REFILL projekta tēma ir tukša un neizmantota īpašuma, kurš parādījās Eiropā notikušās ekonomiskas krīzes rezultātā, pagaidu izmantošana, līdz tas nav atgriezies atpakaļ tirgū. 

 

Projekta rezultātā, katra pilsēta izstrādā un politiski apstiprina rīcības plānu, kurā, balstoties uz projekts ietvaros veikto jautājuma izpēti un pieredzes savstarpējo apmaiņu, tiek atspoguļoti galvenie pašvaldības rīcības virzieni problēmas risināšanas veicināšanai. 

 

Kopš 2015.gada septembra arī Rīgas pilsētas pašvaldība piedalās ERAF finansētās programmas URBACT III projektā “Tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošana kā jauns pašvaldības instruments ēku degradācijas novēršanai un pilsētvides revitalizācijai” (REFILL).  

 

Projekta mērķi ir iepazīties, izpētīt un apmainīties pieredzē par pašvaldību vietējā atbalsta instrumentiem pagaidu lietošanas veicināšanu, nodrošināt pagaidu lietošanas ilgstošu efektu un izveidot uz sadarbību vērstu, atvērtāku publisku pārvaldi. Projektā paredzēts izveidot rīcības plānu, kurā ir atspoguļotas aktivitātes un prioritātes, pašvaldības darbībai neizmantotā un pamestā īpašuma pagaidu lietošanas instrumenta ieviešanai un atbalstīšanai. 

 

Projektā kopumā piedalās desmit partneri: Poznaņa (Polija), Kludža (Rumānija), Amersforte (Nīderlande), Brēmene (Vācija), Helsinki (Somija), Nante (Francija), Atēnas (Grieķija) un projekta vadošais partneris Ģente (Beļģija). Par projekta realizāciju Rīgas pilsētas pašvaldībā atbild Rīgas domes Īpašuma departaments.

 

Papildus informācija par projektu:
Irīna Miķelsone, Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece, e-pasts irina.mikelsone@riga.lv, tālr. +371 67 037 115, mājas lapas www.rdid.lv; www.atjauno.riga.lv