Jaunumi

13. aprīlis, 2022

Rīgā atjaunotas un sakārtotas vēl 11 ēkas; tikmēr 2 ēkas Maskavas ielā atzītas par A kategorijas graustiem

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija (turpmāk – Komisija) 8.aprīļa sēdē pieņēmusi lēmumu par divu alus darītavas “Vārpa” ražošanas kompleksa būvju klasificēšanu par vidi degradējošām un atzīšanu par A kategorijas graustiem. Minētās būves atrodas Maskavas ielā 231.

 

Papildus iepriekš minētajam, pēc Rīgas pašvaldības policija informējas saņemšanas, ka īpašuma tehniskā stāvokļa dēļ uz ēkām piegulošās gājēju ietves cietis bērns, kuram uzkritis ēkas konstruktīvais elements, Rīgas domes Īpašuma departaments ēku kopīpašniekiem ar savu lēmumu uzlicis pienākumu līdz šī gada 20.aprīlim iesniegt būvju tehniskās apsekošanas atzinumu, paredzot nepieciešamību noteikt nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli, atbilstību prasībām attiecībā uz lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī ieteikumus veicamajiem nostiprināšanas, konservācijas vai nojaukšanas pasākumiem. Savukārt līdz 20.maijam noteikta prasība uz gājēju ietvēm gar ēkām izbūvēt pagaidu nožogojumu, izveidojot nojumi gājēju aizsargāšanai no krītošiem būvelementiem ar slīpumu uz būves pusi. Drošības konstrukcijas teritorijā ir jāuztur līdz brīdim, kamēr novērsta būvju tehniskā stāvokļa radītā bīstamība.

 

Lēmumā noteikto pienākumu neizpildes gadījumā Rīgas domes Īpašuma departamentam ir tiesības piemērot kopīpašniekiem piespiedu naudu, kuras apmērs var sasniegt 5000 euro nedēļā katram kopīpašniekam.

 

Par sakārtotiem īpašumiem 1.aprīļa Komisijas sēdē atzītas 11 ēkas. Starp tām īpaši izceļams Jāņa Gaiļa projektētais un vēsturiskajā izskatā atjaunotais jūgendstila nams Tallinas ielā 77. Šis nams pirms 24 gadiem iekļauts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.

 

Sakārtoto ēku sarakstā iekļautas arī divas ēkas Matīsa ielā 86A un Valmieras ielā 33. Piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai, namiem atjaunotas fasādes.

 

Sīkāka informācija par pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai atrodama vienotā līdzfinansējuma programmu mājas lapā https://atjauno.riga.lv.

 

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators, tālr:26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

 


Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome