Jaunumi

21. oktobris, 2015

Preses konferencē informēs par Rīgas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību

Ceturtdien, 22. oktobrī, plkst.10.00 Rīgas domes Prezidiju zālē (Rātslaukums 1) notiks preses konference, kurā informēs par pašvaldības jauno kārtību, kurā no 2016.gada 1. janvāra nekustama īpašuma īpašniekiem ir iespēja pretendēt uz līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai vai konservācijai.  

 

Preses konferencē piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris un Latvijas Amatniecības kameras amatmeistars-eksperts Roberts Vecums-Veco. 

 

Rīgas pašvaldība nākamā gada budžetā ir paredzējusi 300 000 eiro  lielu līdzfinansējumu nekustamā īpašuma īpašniekiem Rīgas kultūras pieminekļu saglabāšanai. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kuri stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī, pašvaldība varēs segt konkrēta projekta attiecināmās izmaksas un piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta, bet ne vairāk kā 14 000 eiro vienam objektam, kultūras pieminekļu restaurācijai, konservācijai, kā arī līdz 5000 eiro izstrādājumu restaurācijai.

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu, izskatot pieteikumus, lems Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, bet līdzfinansējuma piešķiršanu administrēs Rīgas domes Īpašuma departaments. 

 

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja