Jaunumi

22. decembris, 2015

Plāno nojaukt septiņus Rīgas pašvaldībai piederošus graustus

Tiks nojauktas septiņas Rīgas pašvaldībai piederošas vidi degradējošas būves Mildas ielā, Stūrmaņu ielā, Daugavgrīvas ielā un Matīsa ielā, šodien vienojās Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti.  

Visas būves ir apsekojis sertificēts būvinženieris Antons Lešinskis.

 

Viena no būvēm atrodas Mildas ielā 6. Būvinženieris Lešinskis konstatējis, ka atmosfēras nokrišņu un temperatūras svārstību ietekmē būves pamati ir bojāti, nesošās ārsienas ir pakļautas pastāvīgai atmosfēras nokrišņu iedarbībai, kas savukārt izraisa ķieģeļu un vieglbetona bloku erodēšanas procesu. Lietderīgākais un finansiāli izdevīgākais risinājums būtu būvi nojaukt, norāda Lešinskis.

 

Lešinskis ir secinājis, ka nojaucamas ir arī būves Stūrmaņu ielā 33a. Divu šeit esošo būvju ārsienām, tām atrodoties tiešā atmosfēras nokrišņu iedarbībā, tiek izskalota saistviela, rodas ķieģeļu izdrupumi, mūrējumam sācies erodēšanas process. Uz abu būvju ārsienām konstatētas vertikāli virzītas plaisas, kas liecina par pamatu nevienmērīgu sēšanos. Trešā būve šai teritorijā zaudējusi telpisku noturību un apdraud apkārtējo veselību. Visu būvju tehniskais stāvoklis vērtējams kā avārijas, skaidro Lešinskis un iesaka tās nojaukt.
Arī būvi Daugavgrīvas ielā 75 eksperts iesaka nojaukt. Tās pamati ir pakļauti pastāvīgai nelabvēlīgo ārējo laika apstākļu iedarbībai. Ir bojātās lietus ūdens novadīšanas sistēmas – notekrenes ir aizaugušas ar sūnām un zāli, tā ietekmē mitrums nonāk uz ārsienu apmetuma, kā rezultātā apmetums tiek bojāts un atdalās no mūrējuma, krāsojums lobās. Kopumā vizuāli novērtējot būves tehnisko stāvokli, to var raksturot kā neapmierinošu.

 

Nojaucama esot arī būve Daugavgrīvas ielā 138. Tā ir cietusi ugunsgrēkā, kā rezultāta būves koka ārsienas un jumta konstrukcija ir zudusi. Būve esot pilnībā nolietota, tās tehnisko stāvokli var raksturot kā avārijas, tā apdraud apkārtējo drošību un veselību.

 

Plānots nojaukt arī būvi Matīsa ielā 46a. Tās ārsienas ir bojātas, pakļautas atmosfēras nokrišņiem, tiek izskalota mūra saistviela, tāpat ir konstatēti ķieģeļu izdrupumi. Pastāvīgā mitruma ietekmē mūrim novērota erozija, ko izraisa sasalšanas un atkušanas cikli. Lešinskis iesaka to nojaukt.

 

Par būvju nojaukšanu atbildīgs Rīgas domes Īpašuma departaments. Nojaukšanas darbi tiks finansēti no pašvaldības budžeta.

Gala lēmums par visu būvju nojaukšanu vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē. 

 

 

Ziņu aģentūra „LETA”