Jaunumi

14. septembris, 2016

Piespiedu kārtā sakārtos graustu Lielvārdes ielā 132

Šodien, 11. aprīlī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma, ka SIA “Rietumu banka” četru mēnešu laikā būs jāsakārto tai piederošais grausts Lielvārdes ielā 132.  

Jau pagājušā gada septembrī Rīgas domes Īpašuma departamenta būvinženieri veica grausta apsekošanu un konstatēja, ka reiz paredzētajai biroju ēkai ir dedzis jumts, kā rezultātā laika apstākļi nepārtraukti ietekmē ēkas pamatus un nesošās konstrukcijas. Nu ēkas stāvokli jau var raksturot kā avārijas. Grausts ir brīvi pieejams, nav noslēgtas logu un durvju ailas, arī pieguļošā teritorija nav sakopta un tajā uzkrājušies dažāda veida atkritumi. Īpašuma departaments lūdza ēkas īpašniekus iesniegt rakstveida viedokli par turpmākajām darbībām, norādot konkrētus grausta uzturēšanas trūkumu novēršanas termiņus, kā arī lūdza iesniegt tehniskās apsekošanas atzinumu, bet atbilde netika saņemta. 

 

Šā gada martā grausta īpašnieki vēlreiz tika informēti par tiem piederošā īpašuma sakārtošanas nepieciešamību. Tā kā nekādas darbības grausta sakārtošanai nav veiktas, ir sagatavots lēmums par būves Lielvārdes ielā 132 piespiedu sakārtošanu. 

 

Lēmums paredz, ka grausta sakārtošanas darbi jāveic ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līdz tam, trīs mēnešu laikā ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas domes Īpašuma departamentu jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija un darbu veikšanas grafiks. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

 

Lēmums par grausta nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.