Jaunumi

04. aprīlis, 2016

Piespiedu kārtā nojauks privātu kopīpašumu Jaunrozes ielā

Šodien, 4.aprīlī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par grausta Jaunrozes ielā piespiedu sakārtošanu, to nojaucot.  

Jaunrozes ielas zemes gabalā bez numura nekad līdz galam neuzceltā ēka, kas reiz tika plānota kā dzīvojamā māja ar sadzīves pakalpojumu punktu, jau kādu laiku ir apkārtnes iedzīvotāju satraukuma iemesls. Grausts nav noslēgts, tam brīvi var piekļūt nepiederošas personas, pie kam, tuvumā atrodas vairākas izglītības iestādes – divi bērnu dārzi un Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola.

 

Rīgas domes Īpašuma departamenta būvinženieri veica grausta apsekošanu un konstatēja, būve ilgstoši netiek apsaimniekota  un iekonservēta. Reāli  pastāv tikai daļēji izbūvēts cokolstāvs no dzelzsbetona veidelementiem un dzelzsbetona plātņu pārsegumu, daļēji redzamas ķieģeļu mūra sienu. Jebkurā brīdi var notikt nesošo konstrukciju sabrukšana, tādēļ grausts ne tikai degradē apkārtējo vidi, bet arī apdraud sabiedrisko drošību.

 

Neskatoties uz faktu, ka drupas nemaz nav reģistrētas kā kadastra objekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, deputāti lēma, ka grausts īpašniekiem jānojauc. 

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta nojaukšanas darbi un teritorijas sakārtošana jāveic ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līdz tam, ar Rīgas pilsētas būvvaldi jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

 

Lēmums par grausta nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.