Jaunumi

14. septembris, 2016

Piespiedu kārtā nojauks graustus Pērnavas ielā 28 un Dzirnavu ielā 123

Šodien, 23.maijā, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumus par divu Rīgas graustu sakārtošanu piespiedu kārtā.  

Viens no īpašumiem, kuru sakārtos piespiedu kārtā, ir privātai personai piederoša ēka Pērnavas ielā 28. Īpašuma departaments jau pagājušajā gadā aicināja īpašnieci sakārtot savu īpašumu, arī piešķirtais paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis nav nebija motivācija. Šā gada martā, atkārtoti apsekojot graustu, būvinženieri konstatēja, ka joprojām ir pieļauta nesošo konstrukciju sabrukšana, bojājumi jumta konstrukcijās un plaisas būves sienās un izmantotais  zaļais siets  faktiski aizsedz vizuālo un arī tehnisko stāvokli pasliktinošas pazīmes, arī teritorija ir brīvi pieejama.  Tādēļ īpašniecei tiks uzdots 3 mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju, un ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā graustu nojaukt.

 

Savukārt īpašumu Dzirnavu ielā 123 īpašnieks ir Tokijā, Japāna, reģistrēts uzņēmums. Īpašums sastāv no zemes un trīs ēkām, no kurām ar šis lēmums par piespiedu sakārtošanu, tiks piemērots divām. 

 

Jau 2014. gada vasarā ēkas īpašnieks sāka izstrādāt un saskaņot Būvju nojaukšanas projektu, bet, tā kā nojaukšanas projekts ir jāsaskaņo ar dažādām personām – gan publiskajām, gan privātajām, tostarp arī ar kaimiņu būvju īpašniekiem, projekta saskaņošanas process ieilga un tika prognozēts, ka abu graustu nojaukšana tiks veikta 2016. gada nogalē.

 

Maija sākumā Rīgas domes Īpašuma departamenta būvinženieri veica grausta apsekošanu un konstatēja, ka abas ēkas nonākušas tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvušas bīstamas, piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām. Ievērojot to, ka būves atrodas Rīgas centrā, to tuvumā atrodas vairākas publiskas būves, tajā skaitā arī Rīgas 15. vidusskola, būvēm piegulošā teritorija tiek izmantota kā transportlīdzekļu stāvvieta, tās atrodas intensīvas transporta un gājēju satiksmes teritorijā – var radīt potenciālu bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai un veselībai, kā arī s rada Rīgas pilsētvides degradāciju, tik pieņemts lēmums, ka būves ir steidzami jānojauc atbilstoši īpašnieces iecerei.

 

Lēmums paredz, ka vēlāk kā 2 nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas īpašniecei jāveic pilnīga būvju norobežošana, lai nodrošinātu nepieejamību nepiederošām personām. Nojaukšanas darbi, ieskaitot nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanu, jāveic ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

 

Lēmumi par graustu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr. +37167181066, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv