Jaunumi

20. maijs, 2019

Piespiedu kārtā nojauks būves Augusta Deglava ielā 38

Šodien, 20. maijā, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē apstiprināja lēmumprojektu par būvju Augusta Deglava ielā 38 piespiedu nojaukšanu.  

Nekustamā īpašuma sastāv no dzīvojamās ēkas un vairākām palīgbūvēm. Daļa no nekustamā īpašuma pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai, otra daļa – privātpersonai, bet vairākām palīgēkām īpašnieku nav izdevies noskaidrot. Zeme zem ēkām pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.

 

Gan dzīvojamā ēka, gan palīgbūves ir tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvušas bīstamas, rada reālu apdraudējumu cilvēku veselībai, dzīvībai un mantai. Galvenajā ēkā ir bijis ugunsgrēks, pēc kura vērojama nesošo vai norobežojošo konstrukciju daļēja sabrukšana, jumta daļēja sabrukšana, nav nojaukti vai atjaunoti dūmeņi, sienās ir caurumi un izdrupumi. Arī palīgbūvēm ir sienu un jumtu deformācijas, nesošo vai norobežojošo konstrukciju sabrukšanas draudi, durvju un logu ailes nav noslēgtas. Tāpat zeme ap ēkām nav sakopta un ir pieļauta atkritumu uzkrāšanās, teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām.

 

Lai risinātu jautājumu par nekustamā īpašuma turpmāko sakārtošanu, ņemot vērā, ka jebkura kavēšanās tieši apdraud sabiedrisko kārtību, vidi, personu dzīvību, veselību un mantu, komiteja uzdeva Īpašuma departamentam veikt būvju nojaukšanas un zemes sakārtošanas darbus tādā apjomā, kas nodrošinātu cilvēku drošību, sabiedrisko kārtību un Rīgas pilsētvides degradācijas novēršanu.