Jaunumi

22. decembris, 2015

Piespiedu kārtā liks sakārtot graustu Rīgā, Vietalvas ielā

 

Piespiedu kārtā plāno sakārtot A kategorijas graustu Rīgā, Vietalvas ielā 2, šodien vienojās Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti.
Būve saistīta ar zemesgabalu 7,4 hektāru platībā, kas pieder Satiksmes ministrijai.

Būve ir cietusi ugunsgrēkā. Rīgas domes Īpašuma departamenta darbiniekiem maijā to apsekojot, tika konstatēts, ka ir pieļauta būves jumta daļēja neesamība un pieļauti būtiski bojājumi jumta konstrukcijās, konstatēta būves lietusūdens novadīšanas sistēmas elementu neesamība, kā arī būves apdares materiālu trupēšana. Nav nodrošināta logu ailu noslēgšana un būves fasādes savlaicīga krāsošana atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai. Papildus tika konstatēts, ka būve un teritorija ap to ir brīvi pieejama nepiederošām personām.

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija šovasar būvi klasificēja kā A kategorijas graustu, kas nozīmē, ka tā gan degradē pilsētvidi, gan apdraud apkārtējo drošību, kā arī piemēroja paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli. Komisija norāda, ka šīs darbības nav rosinājušas īpašnieci objektu sakārtot.

Augustā īpašniece pašvaldībai norādījusi, ka pieļauj domu būvi pārbūvēt un izmantot tālākai ekspluatācijai.

Tomēr sertificēts būvinženieris Antons Lešinskis veicis būves tehnisko apsekošanu un norādījis, ka kopumā to var raksturot kā avārijas. Būve esot bīstama, apdraud trešo personu veselību un dzīvību, bojā pilsētas ainavu, kā arī degradē pilsētas vidi. Ieteikts būvi demontēt.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija apliecinājusi, ka neiebilst pret tās nojaukšanu.

Pašvaldība norāda, ka būve ir steidzami jāsakārto vai jānojauc. Ar sagatavoto Rīgas domes lēmumprojektu īpašniecei tiks uzdots trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai, saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi un sākt būves sakārtošanas darbu izpildi.

Ja noteiktajā termiņā tas netiks izdarīts, Īpašuma departaments piespiedu kārtā veiks būves sakārtošanas darbus tādā apjomā, kas nodrošinātu bīstamības un apdraudējuma cilvēku drošībai un Rīgas pilsētvides degradācijas novēršanu. Darbi tiks veikti par pašvaldības līdzekļiem, pēcāk izmaksas piedzenot no īpašnieces.

Gala lēmums šajā jautājumā vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.

 

Ziņu aģentūra „LETA”.