Jaunumi

22. oktobris, 2021

Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo ēku atjaunošanai 2023. gadā

Piektdien, 22. oktobrī Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija apstiprinās nolikumu programmai “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2023. gadā”,  kurā projektus līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt dzīvojamo māju īpašnieki, pakāpeniski uzlabojot ēku tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskajām, tostarp energoefektivitātes prasībām.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Līdzfinansējums bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

 

Programma tiek īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”. Programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments, lēmumus tās ietvaros pieņem Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

 

Programma īstenojama kā divu gadu cikls, kura ietvaros pirmajā gadā tiek apstiprināts nolikums un vērtēti projekti, bet nākamajā gadā  Īpašuma departaments piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros administrē iepriekšējā gadā apstiprinātos projektus.

 

Projektu iesniegšanas gala termiņš ir līdz 06.05.2022, bet projektu pieļaujamības vērtēšanai papildus dokumentu iesniegšanas gala termiņš noteikts 15.08.2022. Pieteikumus konkursam varēs iesniegt personiski Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, ievērojot instrukciju par distancēšanās prasībām, vai arī nosūtot pieteikumus pa pastu, vai ar kurjera starpniecību ar norādi – Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

 

Šogad šīs programmas ietvaros tiek īstenoti 5 projekti par kopējo līdzfinansējuma summu 75 250.69 eur.

 

Plašāka informāciju par programmu pieejama interneta vietnē  https://atjauno.riga.lv