Jaunumi

25. augusts, 2023

Pašvaldība paplašina atbalstu dzīvojamo māju līdzfinansējuma programmās un rudenī aicina uz informatīvajiem semināriem

Šovasar ir apstiprināti jauni noteikumi “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamajās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā”, kas paplašina dzīvojamo māju īpašniekiem pieejamo atbalstu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, šajā programmā pašvaldība turpina atbalstīt bīstamības novēršanas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kuru finansēšanai piedāvātais maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tas ir, bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro. Papildus iespēja iesaistīties šajā programmā ir piedāvāta tām dzīvojamajām mājām, kuru tehniskais stāvoklis ar pašvaldības lēmumu tika atzīts par bīstamu un īpašnieki to pilnībā vai daļēji neekspluatē līdz konstatētās bīstamības novēršanas brīdim.

 

2023. gadā bija uzsākta programma mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kuras ietvaros piedāvāts atbalsts nelielu labiekārtojuma un zemesgabala degradācijas novēršanas pasākumu atbalstam. Savukārt jaunie noteikumi piedāvās iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt kompleksus labiekārtošanas projektus un jaunas infrastruktūras izveidi (piemēram, piebraucamie ceļi, gājēju vai velo ceļi, atkritumu savākšanas vietas). Jaunie noteikumi paredz, ka gadījumos, kad vienā projektā iesaistās vairākas dzīvojamās mājas, atbalsta apmērs palielinās. Līdz ar to nelielu labiekārtošanas pasākumu atbalstam (Mazās programma) maksimālais līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs – 10 000 eiro vienas dzīvojamās mājas realizētajam projektam, savukārt kompleksiem pasākumiem vai jaunas infrastruktūras izveides pasākumiem (Lielā programma) tas būs 30 000 eiro vienas dzīvojamās mājas projektam. Līdzfinansējuma intensitāte – 50% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

 

Septembrī un oktobrī Īpašuma departaments organizēs informatīvus seminārus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, tie notiks klātienē Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12,  būs iespēja sekot tiem līdzi arī facebook kontā “Rīga attīstās” un Īpašuma departamenta YouTube kontā “Rīgas līdzfinansējums ēku atjaunošanai”. Semināru ietvaros pašvaldības speciālisti informēs par atbalsta programmas noteikumiem 2024.-2025. gada periodam, kārtību, kādā pieteikt projektu, kā arī par to, kas jāzina, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu konkursam.

 

21. septembrī plkst. 16.00 seminārs “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai Rīgā”.

 

Šīs programmas konkursa ietvaros ir iespēja pretendēt uz tiesībām saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no tiešajām būvniecības izmaksām ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem, bet ne vairāk kā 30 000 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvdarbu veikšanai un līdz 20 000 eiro pārējo ēku saglabāšanas darbiem, savukārt ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai līdzfinansējums ir 50% apmērā no restaurācijas vai atjaunošanas darbiem, bet ne  vairāk kā 5 000 eiro. Līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas.

 

28. septembrī  plkst. 16.00 “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.”

 

Programmas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopības un kopīpašnieki var pieteikt projektu atbalsta saņemšanai bīstamības novēršanai vai energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajā mājā, kā arī dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Detalizētāka informācija par līdzfinansējuma apjomu norādīta relīzes sākumā.

 

Iesniedzot projektu kādā no programmām un to realizējot, iespējams saņemt līdzfinansējumu attiecīgā projekta būvdarbu izdevumu, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

 

Savukārt 5. oktobrī plkst. 16.00 plānots pieredzes apmaiņas pasākums biedrībām. Šajā pasākumā aicināsim piedalīsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību pārstāvjus, kuri jau piedalījās pašvaldības atbalsta programmās un saņēma līdzfinansējumu, radot iespēju jaunajiem projektu iesniedzējiem gūt pieredzi, uzzināt par iespējamajām grūtībām, kļūdām un to atrisināšanas iespējām, kā arī ieguvumiem, realizējot projektu.

 

Pašvaldības atbildīgo iestāžu pārstāvji sniegs informāciju par prasībām projekta sagatavošanā, biežāk pieļautajām kļūdām, kā arī atbildēs uz dalībnieku jautājumiem. Pasākumā aicināti piedalīties arī AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” speciālisti, kuri sniegs informāciju un atbildēs uz jautājumiem par finansējuma piesaistes iespējām dzīvojamo māju atjaunošanai.

 

Reģistrēšanās semināriem būs atvērta septembra vidū, lūdzam sekot līdzi informācijai riga.lv, id.riga.lv, atjauno.riga.lv mājaslapā.

 

Rīgas domes saistošie noteikumi (sadaļa “Normatīvie akti”) un kontaktinformācija pieejama atjauno.riga.lv mājaslapā. Konkursus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

 

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasta adrese solvita.brence@riga.lv