Jaunumi

20. janvāris, 2020

Nostiprina Rīgas Centrāltirgus avārijas stāvoklī esošo pilsētas kanālmalu

Pagājušajā nedēļā ir uzsākti Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanālmalas krasta nostiprināšanas darbi,  lai novērstu tajā izveidojušos avārijas stāvokli un atjaunotu preču piegādi tirgus paviljoniem. Darbus ir paredzēts veikt līdz šī gada 8.aprīlim.

Šobrīd pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tiek veikti Rīgas Centrāltirgus teritorijas pilsētas kanāla krasta nostiprinājuma un esošā kanāla krastmalu pārbūves darbi aptuveni 85 metrus garā posmā. Atbilstoši izstrādātajam projektam ir paredzēts iedzīt jaunu rievsienu – aptuveni 85 metru garumā. Un tikai  darbu zonā – brauktuves daļā –  veikt dūņu slāņa nomaiņa uz drupināto betonu, lai nodrošinātu ceļam cietu un nestspējīgu pamatni. Drupināto betonu neber līdzās esošajā kanālā, bet tikai zonā no rievsienas līdz enkursienai. Drupināto betonu ražo SIA “Tilts” ražotnē Spilves ielā, Rīgā.

Lai pēc iespējas ātrāk novērstu radušos avārijas situāciju un ievērojot to, ka ir ierobežota darbu zonu, darbs tiek organizēts divās maiņās. Dienas maiņā tiek veikti trokšņainie darbi – rievsienas iedzīšana, pa nakti tiek veikti rakšanas darbi – dūņu slāņa izņemšana un drupinātā betona piebēršana. Projekts paredz pārbūvēt krastmalu un brauktuves daļā iebērt līdz 600 kubikmetriem drupināto betonu, un līdz 1500 kubikmetriem šķembas.

Pagājušā gada maijā tika pārtraukts Rīgas domes Attīstības departamenta projekta  Rīgas kanālmalas revitalizācijas realizēšana, jo aprīlī saņemtie ekspertu atzinumi apliecināja Centrāltirgus piegādes zonas kanālmalas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos – bija noticis iegruvums desmit metru garumā. Eksperti izpētīja, ka  visa kanālmalas atbalstsiena ir avārijas stāvoklī un ir nepieciešama krastmalas pārbūve, lai atjaunotu pienācīgu un neierobežotu preču piegādi tirgus paviljoniem.

Šobrīd teritorija, kas skar Centrāltirgus piegādes zonu un pagrabus no autoostas puses, ir norobežota. Darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic SIA “Tilts”.