Jaunumi

13. aprīlis, 2022

No 2023.gada ar pašvaldības atbalstu varēs atjaunot uz publisko ārtelpu vērstās daudzīvokļu dzīvojamo namu fasādes

Trešdien, 13.aprīlī, Rīgas dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos*, kas paredz, ka turpmāk ar pašvaldības līdzfinansējumu būs iespējams atjaunot uz publisko ārtelpu vērstās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes un to atsevišķos elementus visā Rīgas administratīvajā teritorijā.

 

Līdz šim dzīvojamo māju atjaunošanai pašvaldības līdzfinansējums bija pieejams kultūras pieminekļu atjaunošanas programmā, kur finansējumu bija iespējams lūgt vien vēsturiskām ēkām, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa bīstamības novēršanai. Ar grozījumiem likumā** pašvaldības atbalsta iespējas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām paplašinājās.

 

Atbalsts uz publisko ārtelpu vērsto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasāžu un to atsevišķo elementu, piemēram, logu, lodžiju, ieejas mezglu, fasāžu konstrukciju, tiks piedāvāts no 2023.gada. Atbalsta programmas noteikumi tiks publicēti vienotā līdzfinansējuma programmu mājas lapā https://atjauno.riga.lv 2022.gada rudenī. Projektu iesniegšana, novērtēšana un īstenošana norisināsies vienā saimnieciskajā gadā.

 

Jaunais atbalsta veids paredz, ka Mazajā programmā būs iespēja iesniegt projektus atsevišķu ēkas elementu- logu, lodžiju, durvju, ieejas mezglu, fašāžu konstruktīvo  elementu atjaunošanai. Pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam būs 50% no būvdarbu tiešajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 eiro. Lielajā programmā, līdzīgi, kā tas ir vēsturisko ēku atjaunošanas programmā, būs iespējams iesniegt projektu uz publisko ērtelpu vērsto fasāžu atjaunošanai un pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam būs 50% no būvdarbu tiešajām izmaksām, bet ne vairāk kā 21 000, 25 000 vai 30 000 eiro, atkarībā no dzīvokļu skaita dzīvojamā mājā. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts kā kompensācija pēc projektā paredzēto darbu pilnīgas pabeigšanas un pilna norēķina veikšanas ar darbu veicēju.

 

Sīkāka informācija par pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai Rīgā atrodama https://atjauno.riga.lv .

 

*Grozījumi Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā”, noteikumu jauns nosaukums “Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Rīgā”

 

** Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, kuri stājās spēkā 01.01.2022

 

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators, tālr:26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv


Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome