Jaunumi

22. oktobris, 2015

Nākamgad Rīgas dome piešķirs līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai vai konservācijai

Šodien, 22. oktobrī, Rīgas dome informēja par jauno pašvaldības piedāvāto iespēju nekustamā īpašuma īpašniekiem, sākot ar 2016.gada 1. janvāri pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai vai konservācijai.  

 

„Latvijas pašvaldību līdzšinējā pieredze un aktīvā savstarpējā sadarbība ir sekmējusies ar jaunu iespēju arī Rīgas namīpašniekiem, kuri no nākamā gada var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai vai konservācijai. Ar pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā varēs vērsties tie īpašnieki, kuriem pieder valsts un vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tostarp kāds objekts Rīgas vēsturiskajā centrā, Mežaparkā, Ķīpsalas vēsturiskās apbūves teritorijā, Kalnciema ielas vēsturiskās apbūves teritorijā vai Pārdaugavā. Šobrīd pašvaldības nākamā gada budžeta projektā šim mērķim ir paredzēts 300 000 eiro liels finansējums,” informēja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks. 

 

Rīgā ir 5277 valsts kultūras pieminekļi, no kuriem 1291 ir arhitektūras piemineklis, un 3488 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, no kuriem 2150 ir arhitektūras pieminekļi, liecina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dati. 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis atzinīgi novērtēja pašvaldības iniciatīvu, norādot, ka kultūras mantojums ir liela vērtība jebkurai sabiedrībai. „Pasaules kartē Latviju un, īpaši, Rīgu atpazīst ar kultūras mantojumu – jūgendstilu, pilsētas vēsturisko centru un koka celtnēm. Kultūras mantojums ir mūsu tautas identitāte, tāpēc ir svarīgi to saglabāt nākamajām paaudzēm. Pašvaldība ir spērusi pirmos soļus un ir radīts instruments, kā to visu īstenot, bet svarīgi arī,  lai restaurācijas darbi tiktu veikti profesionālā kvalitātē. Pašvaldībai ir jāturpina piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, lai sekmētu savas ārtelpas sakārtošanu un pilsētas ekonomisko izaugsmi." 

 

Konkursā pašvaldība varēs piešķirt līdzfinansējumu objekta atjaunošanas darbiem 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 14 000 eiro kultūras pieminekļa restaurācijai un konservācijai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro detaļu vai izstrādājumu restaurācijai.

 

„Sākotnēji šīs ieceres vajadzībām pašvaldība plāno atvēlēt 300 000 eiro, tomēr, ja atsaucība no īpašnieku puses būs lielāka, Īpašuma departaments varēs lemt par papildu līdzekļu atrašanu pilsētvides sakārtošanas mērķiem. Konkursa nolikumu plānots apstiprināt 2016.gada 8.janvārī,” informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. 

Lai saņemtu finansējumu visa kultūras pieminekļa restaurācijai, īpašniekam būs jāpiesakās konkursā, iesniedzot veicamo darbu aprakstu, jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atļauja, jāveic arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācija, jāizstrādā būvprojekts un jāsaņem būvatļauja.

 

Savukārt īpašniekiem, kuri vēlēsies atjaunot kādu kultūras pieminekļa detaļu, būs jāpiesakās konkursā, iesniedzot veicamo darbu aprakstu, jāsaņem VKPAI atļauja,  jāveic arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācija, kā arī jāiesniedz cita dokumentācija, ja to paredzēs konkursa nolikums.

 

Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, taču pašvaldības līdzfinansējums īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas. Līdzfinansējuma piešķiršanu administrēs Rīgas domes Īpašuma departaments.

 

 

Infografika: Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana kultūras pieminekļu saglabāšanai

 

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja