Jaunumi

22. novembris, 2014

Lemj par valsts īpašumā esošā grausta blakus “Radisson Blu Daugava” piespiedu sakārtošanu

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija 10.oktobra sēdē izlēma sākt lēmumprojekta par grausta Kuģu ielā 13 piespiedu sakārtošanu sagatavošanu, kā arī nosūtīt vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai ar lūgumu vērst atbildīgo valsts institūciju uzmanību šim objektam.  

 

 

Kā skaidroja komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, šāds lēmums pieņemts, jo objekts atrodas pilsētvidē, kur jau nākamgad gaidāmi Latvijas kā Eiropas Savienības prezidējošas valsts pasākumi, un tagadējais ēkas tehniskais stāvoklis varot apdraudēt šī notikuma sabiedrisko drošību.

 

 

 

Departamenta darbinieki 8.oktobrī veikuši ēkas vizuālo apskati, kuras laikā konstatēts, ka ēka ar savu ārējo veidolu samazina kultūrvēsturiskās vides vērtību. Fiziskas nolietošanās un nokrišņu nelabvēlīgas darbības rezultātā stipri bojāta galvenās dzegas konstrukcija un arhitektoniskās un dekoratīvās detaļas. Stāvokli pasliktina dzegas konstrukcijās patvaļīgi iesējušies koki. Lietus ūdens novadsistēma bojāta, kā rezultātā ap bojājumu vietām pastiprināti bojāts un drūpošs apmetums un starpstāvu dzegu daļas. Fasādēs redzami būtiski ārējās apdares materiālu un ailu aizpildījuma bojājumi. Lielākā skursteņa augšējā daļā caurejošas plaisas, mazākajam skurstenim augšējā daļa nodrupusi. Atsevišķās vietās konstatēti jumta ieseguma un cokola dzegas ieseguma bojājumi. Ēkas apsekošanas laikā secināts, ka ēka atrodas tādā stāvoklī, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un drošību, kā arī degradē Rīgas pilsētas ainavu.

 

 

Līdz ar to ēka klasificēta kā vidi degradējoša būve un tai piemērota arī paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Objekta īpašuma tiesības pieder Latvijas valstij Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) personā. IZM ir informējusi Rīgas domi, ka īpašums ir nodots VAS "Privatizācijas aģentūra" valdījumā.

 

 

Ziņu aģentūra „LETA”