Jaunumi

12. janvāris, 2015

Kungu ielas 33 ēka apdraud garāmgājēju drošību un ir nekavējoties jānorobežo

Šodien, 14. novembrī, Vidi degradējošu būvju komisija nolēma uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot domes lēmumprojektu par nekustamā īpašuma Kungu ielā 33 par piespiedu bīstamo konstrukciju demontāžu.  

 

„Vakardien klātienē apsekojot ēku kopā ar to īpašniekiem, tika konstatēts, ka ēkas stāvoklis ir ļoti kritisks un tā apdraud garāmgājēju drošību. Ēka ir steidzami jānorobežo un jāizdara visas nepieciešamās darbības, lai tai nebūtu iespēja piekļūt. Tomēr tikšanās laikā radās iespaids, ka ēkas jaunie īpašnieki neapzinās ēkas bīstamo tehnisko stāvokli, kas apdraud apkārtējo drošību un no viņu puses netika saņemts apstiprinājums jebkādu darbību veikšanai, lai to nekavējoties novērstu,” situāciju skaidro Vidi degradējošo būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. 

 

Nekustamais īpašums Kungu ielā 33 sastāv no zemesgabala 1961 m2 platībā, uz kura atrodas administratīvā ēka un garāža. Nesen nekustamā īpašumam mainījās īpašnieks un kopš šīgada 31.oktobra īpašumtiesības ir  nostiprinātas uz SIA „SALVUS 3” vārda. Iepriekšējais īpašnieks bija sabiedrība ar ierobežoto atbildību „KUNGUAVOTS”. 

 

Plānots, ka sagatavoto domes lēmumprojektu izskatīs atbildīgajā komitejā šī gada 24.novembrī, bet kā ārkārtas jautā jājums tas tiks skatīts Rīgas domes sēdē  25.novembrī. 

 

Par Vidi degradējošu būvju komisiju: 

Vidi degradējošu būvju komisija ar Rīgas domes lēmumu izveidota š.g. 11.februārī, lai nodrošinātu vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu, kā arī veicinātu ieinteresēto institūciju efektīvu sadarbību. Jaunizveidotās komisijas galvenais uzdevums ir klasificēt vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves. Komisijas kompetencē ir arī paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piešķiršana īpašumiem, kuriem ir piešķirta grausta klasifikācija. Komisijā darbojas Rīgas pašvaldības atbildīgās institūcijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Komisijas sēdes notiek pēc aktuālo jautājumu risināšanas nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja