Jaunumi

01. februāris, 2016

Kultūras pieminekļu īpašnieki Rīgā var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam to atjaunošanai

No šodienas var iesniegt pieteikumus Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu restaurācijai un atjaunošanai saņemšanai.  

 

Savus pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā var iesniegt līdz 11.martam. Projektu īstenošanas termiņš ir šā gada 15.novembris.

 

Pieteikums jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 5, vai jānosūta pa pastu uz šo adresi.

 

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties kultūras pieminekļa īpašnieks, kuram nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, nav sākta tiesvedība par bankrotu vai kurš netiek likvidēts, kā arī nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.

 

Līdzfinansējumu piešķirs konkursa kārtībā.

 

Pieteikumu novērtēšanas tabula nosaka, ka atkarībā no pieteikuma īpašnieks varēs saņemt noteiktu punktu skaitu skalā no 1 līdz 10. Tā, piemēram, ja pretendents iesniegs pieteikumu par koka ēku, kas ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis vai tās sastāvā esošs izstrādājums, par to pienāksies 10 punkti, savukārt, ja pieteikums tiks iesniegts par citas konstrukcijas ēku, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, bet nav ēka, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis vai šīs ēkas sastāvā esošs izstrādājums, – viens punkts.

 

Tāpat tabulā prioritārā secībā norādīti konkrēta objekta vecuma kritēriji. Par ēku, kuras ekspluatācijas sākšanas gads ir līdz 1880.gadam, pienākas 10 punkti, par ēku, kuras ekspluatācija sākta no 1881. līdz 1915.gadam – astoņi punkti, bet par ēku, kas ekspluatācijā nodota no 1916. līdz 1940.gadam, – seši punkti.

 

Tabulā detalizēti norādīti arī citi objekta kritēriji un tiem atbilstošais punktu skaits.

 

Līdzfinansējums tiks piešķirts 50% apmērā no kultūras pieminekļa vai izstrādājuma saglabāšanai nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 14 000 eiro kultūras pieminekļa restaurācijai un konservācijai un ne vairāk kā 5000 eiro izstrādājuma restaurācijai.

 

Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, taču tas īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas. Līdzfinansējuma piešķiršanu administrēs Rīgas domes Īpašuma departaments.

 

Komisija 10 darba dienu laikā pēc konkrētā pieteikuma izskatīšanas informēs īpašnieku par pieņemto lēmumu.

Sākotnēji šai iecerei pašvaldība plāno atvēlēt 300 000 eiro, tomēr, ja atsaucība no īpašnieku puses būs lielāka, departaments varēs lemt par papildu līdzekļu atrašanu pilsētvides sakārtošanas mērķiem.

 

Konkursa organizētājs ir Rīgas domes Īpašuma departaments, un paziņojums par konkursu, tā rezultātiem un piešķirtā finansējuma apmēriem tiks publicēts pašvaldības portālā "www.riga.lv" un mājaslapā "www.rdid.lv". 

 

 

 

Baiba Gailīte

Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja