Jaunumi

31. maijs, 2021

Izsludināts un apstiprināts konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2021.-2022.gadā” nolikums

Piektdien, 28.maijā, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē izsludināja un apstiprināja konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2021.-2022. gadā” nolikums.

 

Izsludinātais konkurss noteiks kārtību, kādā pašvaldība 2021. un 2022. gadā finansēs Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu saglabāšanas darbus, ja ēka ir pieejama sabiedrības apskatei. Pašvaldības finansējumu piešķirs kulta celtnei, kura ir valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras piemineklis vai ir uzbūvēta līdz 1940. gadam un atrodas vienā no norādītajām teritorijām – valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā; Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā; valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.

 

Noteikumi paredz, ka pašvaldība konkursa kārtībā varēs piešķirt finanšu līdzekļus, lai atbalstītu bīstamības novēršanas pasākumus ēkas tehniskajā stāvoklī, vai veiktu restaurācijas darbus ēkas elementu (piemēram, logi, vitrāžas) oriģinālās substances glābšanai. Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Papildus pašvadlība var piršķirt līdzfinansējumu kulta cetnes atjaunošanas projekta (tajā skaitā izpēte, eksperta slēdziena, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu dokumentācijas izstrādes) izdevumu segšanai. Līdzfinansējuma intensitāte ir 50 % no attiecināmo izmaksu kopsummas.

 

Pašvaldības atbalsts sakrālā objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevarēs pārsniegt 100 000 eiro. Savukārt līdzfinansējuma apmērs vienam projektam nevarēs pārsniegt 5 000 eiro.

 

2021.gadā realizējamie projektu pieteikumi ir jāiesniedz līdz šī gada 30.jūnijam plks.9.00. Savukārt 2022.gadā realizējamo projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 2.septembrim plkst.9.00.

 

Projektus kopā ar aizpildītu apstiprinājuma veidlapu ir jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, atbilstoši centrā norādītām iesniegšanas prasībām. Projektus var nosūtīt arī pa pastu vai arī ar kurjeru, norādot adresātā Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

 

Konkursā pieteiktos projektus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pamatojoties uz apstiprināto konkursa nolikumu. Plašāka informācija par konkursu pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā būs publicēta tīmekļa vietnē https://atjauno.riga.lv/ .

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde