Jaunumi

15. aprīlis, 2019

Graustus Krišjāņa Valdemāra ielā 105 un Avotu ielā 63 A sakārtos piespiedu kārtā

Šodien, 8. aprīlī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē apstiprināja lēmumprojektu par būves Krišjāņa Valdemāra ielā 105 sakārtošanu piespiedu kārtā un lēmumprojektu par būves Avotu ielā 63 A piespiedu nojaukšanu.  

Ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 105 pieder privātīpašniekam, un tai noteikta klasifikācija – vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša būve, tādējādi atzīstot būvi par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātas likmes 3 % apmērā objektu. Būve ilgstoši netiek pienācīgi apsaimniekota un uzturēta, kā rezultātā tā nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama un reāli apdraud cilvēku veselību, dzīvību un mantu. Savukārt tās ārējais izskats jau ilgstoši degradē Rīgas pilsētvidi. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir informējusi, ka, lai arī būve atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā, tā ir atzīta par ēku ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību, kā arī, vizuāli vērtējot tās tehnisko stāvokli, nojaukšana ir pieļaujama bez papildu nosacījumiem. Tādēļ lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Grausts Avotu ielā 63 A ir kopīpašums, kam arī piemērota paaugstinātā NĪN likme. Rīgas Īpašuma departamenta atbildīgie darbinieki, apsekojot graustu, secināja, ka tā stāvoklis tikai pasliktinās, jo notikusi jumta un sienu deformācija, pieļauta sienu, starpstāvu pārsegumu un jumta daļēja neesamība. Viena no būves fasādēm robežojas ar Avotu ielas gājēju ietvi, līdz ar to vēja brāzmu rezultātā nenostiprinātie būvelementi (it īpaši būves jumta skārda elementi) var nonākt publiskajā ārtelpā, tādējādi radot cilvēku, kas pārvietojas gar būvi, veselības un dzīvības reālu apdraudējumu. Tādēļ lēmumprojekts par piespiedu sakārtošanu paredz īpašniekiem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves nojaukšanai un pašas būves nojaukšanu pabeigt ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmumi par būvju sakārtošanu piespiedu kārtā stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.