Jaunumi

14. septembris, 2016

Danenšterna namam piešķir vidi degradējošas būves statusu, īpašniekam piemērojot paaugstinātu nodokļu likmi

Ēkai Rīgā, Mārstaļu ielā 21 jeb Danenšterna namam, piešķirts vidi degradējošas būves statuss, bet īpašniekam piemērota paaugstināta nodokļu likme.  

 

Rīgas domes Īpašumu departamenta Vidi degradējošo būvju komisijas sēdes laikā šodien tika skatīts jautājums par Danenšterna nama tālākajām apsaimniekošanas iespējām.

 

Danenšterna nams kopš 2008. gada ir SIA "BNI" īpašumā, ko sēdē pārstāvēja īpašnieka pilnvarotais Oskars Mekons.

 

Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) veiktās vizuālās apsekošanas tika konstatēts, ka ēkas apsekošana nav uzlabojusies, jo nav novērstas plaisas būves sienās, nav nodrošināta ēkas logu ailu noslēgšana. Tāpat īpašnieks pieļauj ēkas apdares materiālu plaisāšanu un nodrupšanu, nenodrošinot ēkas arhitektonisko elementu savlaicīgu atjaunošanu.

 

Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) Mekonam vaicāja, vai SIA "BNI" rīcībā ir informācija par ēkas tehnisko stāvokli, taču pārstāvis nespēja sniegt konkrētu atbildi. Savukārt uz komisijas locekļa Valda Gavara (V) jautājumu, vai ēkas iekšienē esošās kultūrvēsturiskās vērtības necieš no tā, ka ir pakļautas nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmei, īpašnieka pārstāvis izdarīja pieņēmumu, bilstot, ka, pēc viņa domām, tās varētu būt apmierinošā stāvoklī.

 

Komisija klasificēja ēku ar B kategoriju, kas tiek piešķirta ēkām, kas potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu un kurās netiek ievērotas pašvaldības saistošo noteikumu prasības nekustamo īpašumu uzturēšanā. Tāpat komisija izšķīrās piemērot īpašniekiem paaugstinātu nodokļu likmi.

 

Ziņu aģentūra "LETA"