Jaunumi

31. janvāris, 2017

Dalāmies ar savu pieredzi Rumānijas pilsētā Klužā

 

Pagājušajā gadā no 19.-23 septembrim Rumānijas pilsētā Klužā notika otrā projekta REFILL starptautiskā tikšanās, kurā piedalījās visu partneru pārstāvji, tajā skaitā arī no Latvijas – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Tikšanās laikā tika sniegtas prezentācijas un apspriesti jautājumi 2 no 6 projekta ietvaros pētāmām tēmām: “Sadarbības veicināšana starp dažādiem pagaidu lietošanā iesaistītiem spēlētājiem” un “Pagaidu lietošanas atbalsts”. Tikšanās laikā tika novadīta prezentāciju sesija, trīs darba grupu sesijas, kurās partneri diskutēja par apspriežamām tēmām, notika tikšanās ar vietējo pagaidu lietošanas projektu pārstāvjiem un apskatīti pagaidu lietošanas projekti Klužas pilsētā. Vietējo projektu pārstāvji iepazīstināja ar savu pieredzi pagaidu lietošanas ieviešanā un izmantošanā pašu projektu attīstīšanā un pilsētas kultūras vides pilnveidošanā un kultūras un sabiedrisko projektu realizācijā.

Tāpat tikšanās laikā tika apspriesti projekta realizācijas organizatoriskie un finansiālie jautājumi, kas bija nepieciešams, lai veiksmīgāk nodrošinātu finanšu izlietojumu un projekta progresa ziņošanu kontrolējošai institūcijai: URBACT Sekretariātam.

Braucienā piedalījās: Projekta koordinatore – Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Irīna Miķelsone, projekta darba grupas dalībnieks Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs Kirils Mihejevs.

Lai būtu iespējams ieviest iegūto pieredzi un zināšanas vietējā rīcības plānā, 2016.gada 09.decembrī Komisijas sēdē notiks prezentācija par minētiem jautājumiem.

Rīgas pilsēta piedalās ERAF finansētās programmas ietvaros piedalās projektā REFILL (Tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošana kā jauns pašvaldības instruments ēku degradācijas novēršanai un pilsētvides revitalizācijai).

Projekta mērķi ir: iepazīties, izpētīt un apmainīties pieredzē par pašvaldību vietējā atbalsta instrumentiem pagaidu lietošanas veicināšanai; nodrošināt pagaidu lietošanas ilgstošu efektu; izveidot uz sadarbību vērstu, atvērtāku publisku pārvaldi.

Projekta ietvaros ir paredzētas divas darba paketes: starptautiskās tikšanās pieredzes apmaiņai un apmācībai; vietējā atbalsta grupas (ULG) darbība, kuras uzdevumu Rīgā pilda Vidi degradējošu būvju komisija (Komisija).

Projekta paredzētais rezultāts: ar ULG atbalstu izveidotais rīcības plāns, kurā ir atspoguļotas aktivitātes un prioritātes pašvaldības darbībai neizmantotā un pamestā īpašuma pagaidu lietošanas instrumenta popularizēšanai un atbalstīšanai.

Projektā piedalās kopā 10 partneri – pilsētas: Rīga, Poznaņa (Polija), Kludža (Rumānija), Amersforte (Nīderlande), Brēmene (Vācija), Helsinki (Somija), Nante (Francija), Atēnas (Grieķija) un projekta vadošais partneris Ģente (Beļģija). Par projekta realizāciju ir atbildīgs Rīgas domes Īpašuma departaments.