Jaunumi

27. aprīlis, 2017

Bezatbildīgas īpašnieku rīcības dēļ ēkas Hospitāļu 55 un Kadiķu 5a ir kļuvušas par bīstamiem pilsētas graustiem

Ja ēku īpašnieki tuvākā laikā neveiks nekādus graustu Hospitāļu ielā 55 un Kadiķu ielā 5a sakārtošanas vai nojaukšanas darbus, pašvaldība graustus sakārtos piespiedu kārtā – tā šodien, 26. jūnijā, tika nolemts operatīvajā sanāksmē pēc sarunas ar īpašniekiem un graustu apskates.  

 

Operatīvajā sanāksmē piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs  Andris Ameriks, Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, Ziemeļu  izpilddirekcijas izpilddirektors Sergejs Hristoļubovs, Administratīvās inspekcijas vadītājs Normunds Červinskis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris,  ēku īpašnieki, kā arī Pašvaldības policijas un atbildīgie institūciju pārstāvji. 

 

 

 „Rīgas pilsētā ir 471 vidi degradējoši objekti, no kuriem lielākā daļa pieder  privātīpašniekiem. Šobrīd pašvaldība  pastiprināti pievērš uzmanība tiem graustiem, kas ne tikai degradē pilsētvidi, bet arī apdraud apkārtējo pilsētnieku drošību. Neskatoties uz to, ka pašvaldība bezatbildīgajiem ēku saimniekiem piespriež naudas sodus par nesaimniecisku rīcību un paaugstina Nekustamā īpašuma nodokli, īpašnieki jau gadiem turpina iesāktās tradīcijas un nedara neko, lai graustus sakārtotu. Pašvaldības uzdevums tomēr ir nodrošināt savu iedzīvotāju drošību, tāpēc bīstami un A kategorijas grausti  bieži tiek nojaukti par pašvaldības līdzekļiem, bet pēc tam iztērētie līdzekļi tiek piedzīti no bezatbildīgiem graustu īpašniekiem. Ieguvums no šī procesa ir viens – pilsētvide tiek sakārtota un tā ir droša mūsu pilsētas iedzīvotājiem,” par cīņu ar graustu īpašniekiem stāta Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Andris Ameriks. 

 

 

Neapdzīvota ēka Hospitāļu ielā 55 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un jau vairākus gadus ir pašvaldības atbildīgo iestāžu uzmanības lokā. Ēka kopš 2003.gada Zemesgrāmatā reģistrēta uz SIA „Zeltiņi M” vārda. Tomēr,  neskatoties uz piespriestajiem administratīvajiem sodiem un piemēroto paaugstināto Nekustamā īpašuma nodokli, īpašnieks jau vairāku gadu garumā bezatbildīgi izturas pret sev piederošajiem īpašumu, kā rezultātā tā sliktais tehniskais stāvoklis šobrīd jau apdraud garāmgājējus un autosatiksmes dalībniekus. 

 

Kā sanāksmes dalībniekus informēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris, „Vidi degradējošas un bīstamas ēkas nojaukšana ir iespējama, ja tiks veikta detalizēta ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma foto fiksācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.” Tomēr Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs norādīja uz darbībām, ko ēkas saimnieks var veikt nekavējoties: „Ēka ir jāiekonservē un tai ir jāuzliek pagaidu jumts. Tāpat tā ir atbilstoši jānorobežo no iespējamo trešo personu iekļūšanas ēkā.”

 

Sanāksmes dalībnieki nolēma uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot lēmuma projektu par ēkas Hospitāļu ielā 55 piespiedu sakārtošanu.

 

 

Savukārt grausts Kadiķu ielā 5a, kas atrodas Sarkandaugavā blīvi apdzīvotā teritorijā, robežojas ar pašvaldības 42.pirmskolas izglītības iestādi, tāpat netālu atrodas pilsētas bibliotēka.

 

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs stāsta, ka departaments vairakkārt ir saņēmis sūdzības gan no izglītības iestādes, bērnu vecākiem un apkārtējiem iedzīvotājiem par antisanitāro stāvokli īpašumā.  Īpašniece par to ir arī vairakkārt  administratīvi sodīta, tomēr ēkas durvju un logu ailes joprojām nav noslēgtas, teritorijā valda antisanitāri apstākļi. 

 

 

Sanāksmes dalībniekus par nesakoptā īpašuma ietekmi uz bērnu drošību un veselību informēja arī pašvaldības 42.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  Tatjana Ancāne: „Teritorija līdzās bērnudārzam ir nesakopta jau vairākus gadus. Neskatoties arī uz  bērnudārza vecāku vairākkārtējiem lūgumiem teritorija netika sakopta. Ikdienu grausta teritorijā uzturas sociāli nelabvēlīga iedzīvotāju grupa jeb bezpajumtnieki un tajā krājas sadzīves atkritumi. Šeit notiekošo ikdienu vēro mūsu bērnudārza bērni un tas nav labākais piemērs viņu bērnībā.”

 

Arī operatīvās sanāksmes dalībnieki pārliecinājās, ka ēka ir brīvi pieejama un sanāksmes laikā imitētās darbības ēkas sakārtošanā nekādi neuzlabo bīstamo ēkas tehnisko stāvokli. Pie tam, ēka ir arī cietusi ugunsgrēkā, kā rezultātā  daļa no ēkas ir pilnībā bojāta. Neskatoties uz to, ka pirmsskolas izglītības iestādes teritoriju no grausta norobežo nesen uzlikts pagaidu žogs, objekts ir klasificējams kā A kategorijas grausts un pašvaldība tuvākā laikā pieņems lēmumu par ēkas piespiedu nojaukšanu vai sakārtošanu. 

 

 

Baiba Gailīte,

Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Foto: Lauma Kalniņa