Jaunumi

14. septembris, 2016

Ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu atjauno vēsturiskās ēku fasādes

 

Šodien, 13.jūlijā, Rīgas domes priekšsēdētaja vietnieks Andris Ameriks kopā ar RD Īpašuma departamenta direktoru Oļegu Burovu, departamenta speciālistiem un ēku īpašniekiem apsekoja  ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu atjaunotās pilsētas kultūras mantojuma ēku fasādes  – Lāčplēša ielā 37, Tērbatas ielā 20, 28 un Blaumaņa ielā 14.  
Šis ir pirmais gads, kad Rīgas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai un atjaunošanai. Konkursam kopumā šogad pieteicās 55 pretendenti, no kuriem 47 projektus atzina par atbilstošiem konkursa kritērijiem un apstiprināja līdzfinansējumu. Šo projektu realizācijai kopumā paredzēts gandrīz 460 000 eiro liels pašvaldības līdzfinansējums. 

 

“Esam gandarīti, ka jau  pirmajā konkursa gadā ir izrādīta tik liela interese par iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai un atjaunošanai. Iesākto turpināsim arī nākamgad – konkursu plānots izsludināt jau novembrī, lai būtu ilgāks laiks projektu realizācijai. Šiem mērķiem pašvaldības budžetā tiks atvēlēts ne mazāk kā pusmiljonu eiro liels finansējums,” informēja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, piebilstot, ka nauda līdzfinansējumam iegūta no piemērotās paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes 3% apmērā ēkām, kuras klasificētas kā vidi degradējoši objekti. 

Šogad 30 objekti saņems līdzfinansējumu līdz 14 000 eiro apmērā. Savukārt 17 objekti saņems līdz 5000 eiro lielu līdzfinansējumu, par ko, piemēram, Elizabetes ielā 7 ēkai tiks atjaunots balkons, bet A.Čaka ielas 83/85 ēkai un Ģertrūdes 19/21 ēkai tiks restaurētas vēsturiskās durvis. 14 Rīgas koka ēkas saņems gandrīz 107 tūkstošu eiro pašvaldības līdzfinansējumu to atjaunošanai, piemēram, ēkas Buļļu ielā 3 un Balasta dambī 52. Pašvaldības līdzfinansējumu saņems arī senākā pieteiktā koka ēka Kalnciema ielā 28, kas ir datēta ar 1695.gadu. Konkursam līdzfinansējumu saņems 28 objekti, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, savukārt seši objekti, kas atrodas Kalnciema ielas koka apbūves teritorijā. No Pārdaugavas apbūves fragmenta teritorijas konkursam ir pieteiktas piecas ēkas. Arī divas Mežaparka teritorijas ēkas un pieci valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kuri neatrodas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, saņems pašvaldības līdzfinansējumu to atjaunošanai. 

Tērbatas ielas 20 nama fasāde jau gandrīz gatava. Īpašnieki vēl domās par dekoratīvā apgaismojuma veidošanu. Pats nams celts 1900.gadā. Iepriekš bijis briesmīgā stāvoklī, gan cietis ugunsgrēkos, gan laupīts, gan bezpajumtnieku apdzīvots. Kopējā darbu tāme sasniedz 31,6 tūkstošus eiro, no tiem 14 tūkstoši – Rīgas domes līdzfinansējums. Savukārt Blaumaņa ielā 14 darbi vēl tikai notiek, arī šeit tiks pilnībā renovēta fasāde, kā arī veikta tās atjaunošana. Ēka celta pagājušajā gadsimtā un tajā atrodas dzīvokļi. Kopējā darbu tāme šim namam veido 28 tūkstošus eiro, no tiem – 14 tūkstoši pašvaldības līdzfinansējums.

Tērbatas ielas 28 nams pieder studentu korporācijai “Tervetia Filistru biedrība”. Namam ir vairāk nekā 100 gadu, daļēji to aizpilda dzīvokļi un daļēji biroju platības. Sastatnes šai fasādei plāno noņemt jau šonedēļ un tad jau arī būs redzama atjaunotā fasāde. Kopējās izmaksas Tērbatas ielas 28 namam veido 28,3 tūkstoši eiro, domes līdzfinansējums – 14 tūkstoši eiro. Tostarp Lāčplēša ielas 37 nams pieder Latvijas Baptistu draudžu savienībai. ŠAI ēkai fasādes atjaunošana izmaksās 7,6 tūkstošus eiro, no kuriem domes līdzfinansējums būs 3,8 tūkstoši eiro.

Lai ēku  iedzīvotāji iegūtu ne tikai vizuāli pievilcīgu ēku, bet arī nodokļu atvieglojumus, ko var novirzīt mājas remonta izdevumu segšanai vai pat cita remonta veikšanai, svarīgi domāt ar par dekoratīvā apgaismojuma izveidi.

Rīgas domes saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri par saviem finanšu līdzekļiem saremontējuši nama fasādi, izbūvējuši ēkas fasādes apgaismojumu, tādējādi padarot pilsētvidi skaistāku, paredz iespēju saņemt no 25% līdz pat 70% lielu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, ņemot vērā paveiktos remontdarbus – vai tie ir atjaunošanas darbi vai restaurācijas darbi.

Par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, apbūves aizsardzības teritorijā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo  kultūras pieminekļu sarakstā, bet atrodas ārpus šīm teritorijām un sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas, ir piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

  • 25% apmērā, ja ir izbūvēts šādas ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums;
  • 50% apmērā, ja ir veikta šādas ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;
  • 70% apmērā, ja ir veikta šādas ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;
  • 90% apmērā, ja ir veikta šādas koka ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums.
  • Lai pretendētu uz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem, ēku būvdarbiem ir jābūt veiktiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigtiem. 

 

Tāpat ir jābūt nodrošinātam, ka diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētās ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

Informāciju sagatavoja:  Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr. 67181066, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv