Jaunumi

18. februāris, 2022

Ar pašvaldības atbalstu Rīgā vēlas atjaunot vairāk nekā 100 ēkas

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija apstiprinājusi projektus līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma objektu un dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022.gadā.*

 

Līdzfinansējuma programmā sakrālā mantojuma saglabāšanai iesniegti pieci projekti, no kuriem apstiprināti trīs par kopējo summu 299 920, 88 eiro. Ar pašvaldības atbalstu atjaunošanas darbi norisināsies Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcā, Rīgas Svētā Jāņa luterāņu baznīcā un Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē.

 

Pašvaldības atbalsts sakrālā mantojuma objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevar pārsniegt 100 000 eiro. Līdzfinansējuma apmērs vienam būvprojektam nepārsniedz 5000 eiro.

 

Tikmēr programmā dzīvojamo ēku atjaunošanai iesniegti un apstiprināti 9 projekti – 4 ēku bīstamības novēršanas apakšprogrammā par kopējo summu 75 983,42 eiro, bet 5 projekti ar kopējo līdzfinansējumu 170 908,12 eiro apmērā apstiprināti ēku energoefektivitātes uzlabošanas apakšprogrammā.

 

Dzīvojamo māju atjaunošanas programmas norises cikls ir divi gadi – pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki iesniedz savus projektus pašvaldībai, tie tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tajos tiek veikti labojumi un precizējumi, un visiem atbilstošiem projektiem tiek pieprasīts finansējums nākamā gada budžetā. Otrajā gadā tie projekti, kuriem budžetā piešķirts finansējums, tiek realizēti un pēc to pabeigšanas pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu. Līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai tie ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei. Siltināšanas projektiem tie ir ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

 

Līdzfinansējuma programmā kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai šogad iesniegts 101 projekts, kuru kopējais pieprasītais finansējums sastāda 1 726 706,07 eiro. Pašvaldības 2022.gada budžetā pieejamais finansējums programmai sastāda 853 108,00 eiro.

 

Pašvaldības izsludinātais konkurss vēsturisko namu īpašniekiem līdzfinansējuma saņemšanai ēku atjaunošanai norisinās jau septīto gadu. Maksimālais līdzfinansējums vienam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas projektam ir ne vairāk kā 50% no attiecināmajām izmaksām, bet maksimālā līdzfinansējuma summa var sasniegt 20 000 eiro kultūras pieminekļa restaurācijai un atjaunošanai, un ne vairāk kā 5000 eiro kultūras pieminekļa elementa- būvamatniecības izstrādājuma restaurācijai un atjaunošanai. Vispirms bez konkursa finansējums tiks sadalīts visiem Mazās programmas projektiem, kuri tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam. Atlikušais budžetā pieejamais finansējums konkursa kārtībā tiks sadalīts starp Lielās programmas projektiem, kuri tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam un kuriem atbilstoši konkursa nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem iegūtajam vērtēšanas punktu skaitam pietiks pieejamā budžeta finansējuma.

 

Informācija par  pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai pieejama arī vietnē atjauno.riga.lv.

 

*Rīgas domes 29.05.2020. saistošie noteikumi Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”; 2021.gada 28.aprīļa Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 45 “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā”.

 

*Rīgas domes 18.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā”. Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”

 

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators, tālr: 26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 

 

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome