Jaunumi

25. februāris, 2016

Apstiprināti lēmumi par trīs Rīgas graustu sakārtošanu

Šodien, 29.jūnijā, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja trīs lēmumus par graustu piespiedu sakārtošanu. Tie ir īpašumi Martas Rinkas ielā 10a, Liedes ielā 26b un Pakalniešu ielā 25.  

 

Privātpersonai piederošais grausts Martas Rinkas ielā 10a ir bīstamā tehniskā stāvoklī, pilnībā pamests, bet nav noslēgts un ir brīvi pieejams.

 

Ugunsgrēka rezultātā ir bojātas nesošās konstrukcijas – starpstāvu koka pārsegums un jumta nesošā konstrukcija. Grausts atrodas līdzās dzīvojamām daudzstāvu mājām un Rīgas 31. vidusskolas sporta laukumam, kuru izmanto visas apkārtnes bērni un jaunieši. Tādēļ šis objekts uzskatāms par īpaši sabiedrības drošību apdraudošu.

 

Tādēļ īpašniekiem uzdots nekavējoties ēku slēgt, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Četru mēnešu laikā īpašniekam būs jāizlemj – ēku nojaukt vai atjaunot, izstrādājot  un saskaņojot atbilstošo dokumentāciju. Un pēc tam ēka vai nu četru mēnešu laikā tiks nojaukta, vai arī astoņu mēnešu laikā tiks uzsākti atjaunošanas darbi. Ja domes lēmumā  noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašnieka.

 

RD Īpašuma departaments nojauks arī būves Pakalniešu ielā 25, kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā un to piederība nav noteikta. Šeit Pirmās Latvijas Republikas laikā tika izbūvēts militāras nozīmes pazemes objektu komplekss – „K – elektrostacija”, kuri savienoti savā starpā ar tuneļa veida gaiteņiem. Kara laikā (apmēram 1944. g.) galvenajam būves korpusam virsējā daļa tika uzspridzināta, būve līdz šim netika atjaunota, un tās tehniskas stāvoklis ilgajos gados ir tikai pasliktinājies.

Tāpat Īpašuma departaments nojauks pilsētai piederošo, sliktā tehniskā stāvoklī esošo ēku Liedes ielā 26 B, finansējumu tam paredzot no pilsētas rezerves fona līdzekļiem.

 

Lēmumi par graustu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.